H2O New Business: Duurzame membraanontziltingstechniek op Bonaire

Duikresort Buddy Dive Bonaire maakt gebruik van een door Aquastill ontwikkelde duurzame ontziltingstechniek. Aquastill gebruikt restwarmte van generatoren om zeewater te ontzouten. “Onze installaties besparen enorm veel elektriciteit”, zegt Jeroen Dijkstra, business development manager bij Aquastill.

Het bedrijf focust zich op membraandestillatie, aangedreven door duurza-me energiebronnen, zoals zonne-energie, geothermie of restwarmte. “In Nederland gebruiken we generatoren vaak tijdelijk”, opent Jeroen Dijkstra het gesprek. “Denk aan evenementen. We beschikken hier immers over een goed elektriciteitsnetwerk. Op eilanden, afgelegen locaties of waar het elektriciteitsnet minder betrouwbaar is, stapt men al snel over naar generatorsets.”

Brandstofverbruik

Voor de meeste ontziltingsinstallaties is elektriciteit nodig, waardoor generatorsets groter worden en het brandstofverbruik stijgt, zegt Dijkstra. “Het leveren van brandstof op deze locaties kan een zeer kostbare onderneming zijn.” Aquastill heeft zijn membraandestillatie verbonden met zo’n generatorset op Bonaire. “Op Bonaire wordt primair gebruikgemaakt van dieselmotoren. Dat proces is niet erg efficiënt. Circa 33 procent van de energie die je in een generator stopt, wordt omgezet in elektriciteit. De overige 67 procent is energie in de vorm van warmte.” Aquastill gebruikt de restwarmte van die motoren voor het thermische scheidingsproces. De modules kunnen werken met verschillende zoutgehaltes, waardoor ze geschikt zijn voor de behandeling van industrieel water met een laag zoutgehalte tot water met een hoog zoutgehalte zoals zeewater. “Wij verwarmen water en dat verdampt. Die waterdamp leiden wij over de membraan. Aan de andere kant van de membraan condenseren we dat. In dat proces is warmte nodig. Warmte is eigenlijk een afvalproduct van de motor die draait. Iets waar een beheerder vanaf wil. Wij hergebruiken dat. Voor onze installaties gebruiken we een geringe hoeveelheid elektriciteit”, zegt Dijkstra.

Perfecte fit

De installatie op de Antillen produceert tot 2.000 liter water per uur. ‘Voor 1.000 liter water hebben wij 120 kilowatt thermische energie nodig. Een middelgrote generator produceert al snel 400 à 500 kilowatt per motor aan thermische energie.” Het resort gebruikt het water voor het zwembad en sanitaire doeleinden. Tot het einde van dit jaar monitort Aquastill de resultaten op Bonaire. Naar verwachting zal het resort 80 procent minder CO2 uit- stoten en 50 procent minder brandstof gebruiken voor het ontzouten van zeewater. Dijkstra is in gesprek met meer bedrijven en locaties waar generatorsets doorlopend draaien. “We zoeken naar plekken waar die perfecte fit voor ons zit. Op Bonaire behandelen we zeewater. Maar we behandelen bijvoorbeeld ook afvalwater of rivierwater. Wij zuiveren het water naar een bruikbare kwaliteit, op een duurzame manier”, aldus Dijkstra.

New Business is een rubriek die vier keer per jaar te vinden is in watervakblad H2O magazine en als onderwerp (Nederlandse) innovaties in de watertechnologie heeft. Naast een inleiding van Water Alliance directeur Hein Molenkamp worden diverse bedrijven geshowcased.