Grote behoefte aan uitwisseling kennis en ervaring

Bijna driehonderd deelnemers eerste editie symposium WaterLink
Grote behoefte aan uitwisseling kennis en ervaring
Er is grote behoefte aan het uitwisselen van kennis en ervaring op het gebied van innovatieve en duurzame watertechnologie. Dat blijkt uit de overweldigende belangstelling voor de eerste editie van het symposium WaterLink, op 17 januari in het WTC Leeuwarden. Het ‘learn, meet and greet event’, een initiatief van de netwerkorganisatie Water Alliance, werd bezocht door bijna driehonderd vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden uit heel Nederland.
“De WaterCampus die in de achterliggende jaren in Leeuwarden is ontstaan, met Wetsus, het kennis en innovatiecentrum CEW en de Water Alliance als spil, vormt een voor Nederland unieke combinatie van bedrijvigheid, wetenschap en educatie. Door de nauwe samenwerking tussen verschillende disciplines is deze campus de ideale plek voor de ontwikkeling van nieuwe, innovatieve watertechnologie