FreshWaterMill 2.0 succesvol getest

Op 5 April werd de nieuwe FreshWaterMill 2.0 succesvol getest en op automatisch bedrijf gezet. Het systeem werkt “off-grid”, waarbij de energie niet het net in wordt teruggevoed. Dit is ook de bedrijfssituatie in afgelegen gebieden, waar de molen reverse osmosis systemen aan kan drijven zonder ondersteuning van een elektrisch netwerk. De ontwikkeling hiervan is mede gesponsord door de provincie Friesland en de Europese Unie via SNN.

Omdat in Leeuwarden geen water nodig is, wordt de hydraulische energie via een hydromotor, generator en weerstanden belast.  Exact dezelfde uitvoering kan voor de aandrijving van een reverse osmosis worden gebruikt.

De FreshWaterMill kan bij windsnelheden van 7,5 m/sec zeewater ontzilten en 225 m3/dag drinkwater of irrigatiewater produceren.

De toepassing is concurrerend met fossiel aangedreven ontziltingsinstallaties en geeft daarmee inhoud aan de leus: “laat de fossiele brandstof in vrede rusten in de aarde”.

Een systeem om 600 m3/dag te produceren is in ontwikkeling.