Brightwork: Groeiende vraag naar tijdelijke zuiveringscapaciteit

Brightwork signaleert een groeiende vraag naar tijdelijke zuiveringscapaciteit in de industriële markt. De vraag houdt verband met een aantal factoren: een sterke groei in productiecapaciteit in sommige branches, aangescherpte regelgeving voor lozing én de hogere eisen, die waterhergebruik aan de zuivering stellen.

In binnen- en buitenland zet Brightwork, lid van Water Alliance, tijdelijke installaties in, om in deze behoeftes te voorzien. 

Dublin

Zo wordt het terreinwater van de haven van Dublin al geruime tijd behandeld met een fysisch-chemische zuivering gevolgd door adsorptie. Hiermee kan op een verantwoorde wijze consistent worden voldaan aan de strenge lozingseis van 14 ng/l voor tributyltin (TBT).

Andere voorbeelden betreffen de optimalisatie van processen voor afvalwaterzuivering in de communale sector in het Verenigd Koninkrijk. De verhuur van hun Sand-Cycle monitoring en control systemen leidt tot een verbeterde procesvoering, hogere zuiveringsprestaties en minder bedrijfsvoeringsinspanningen.

Testen

Een uitgebreide vloot zuiveringsinstallaties biedt ook de mogelijkheid om nieuwe toepassingen te testen, zowel voor onszelf als in nauwe samenwerking met onze partners en klanten. Dit stelt hen in staat voortdurend te werken aan product- en technologieontwikkeling.

Bron: Brightwork