Acquaint: Twee winnaars van de NSTT No-Dig Award 2022

Een unicum: de 23ste NSTT No-Dig Award 2022 kende niet één maar twee winnaars. Zowel het project ‘40 km Leidinginspectie BAL-1’ als het project ‘2000 m HDD met E-power Pipe methode’ ontvingen de NSTT No-Dig Award 2022. Het laatstgenoemde project won tevens de NSTT Publieksprijs. De winnaars werden bekend gemaakt tijdens de Verenigingsmiddag van de Nederlandse vereniging voor Sleufloze Technieken NSTT op 23 maart 2023.

De NSTT No-Dig Award wordt jaarlijks toegekend door een vakjury aan een innovatief en maatschappelijk relevant project waarbij sleufloze technieken centraal staan.

De Award-winnende Leidinginspectie betrof een inspectie van een 40 km lange drinkwaterleiding met een innovatieve tool: de ‘Aquabrella’. De tool werd in de BAL-1-leiding van duinwaterbedrijf Dunea toegepast door Acquaint en GMB.

Met de Aquabrella wordt niet-destructief onderzoek verricht aan (water)leidingen middels de inzet van diverse sensortechnieken. De tool zelf lijkt op een paraplu en wordt voortgestuwd door middel van de waterflow. Er is daarbij niet of nauwelijks contact met de buiswand, waardoor er geen verontreiniging of degeneratie van de wand optreedt. In de tool worden verschillende sensoren toegepast die over een lange afstand draadloos metingen verrichten. Binnen het project was de langste ‘run’ maar liefst 22 km.

Met de inspectie wordt informatie gekregen over o.a. ligging (XYZ), lekkages, wanddikte voegwijdten, deformatie en draadbreuken in het voorgespannen beton. Na verwerking van de informatie kan een restduurlevensverwachting opgesteld worden en kunnen specifieke maatregelen bij eventuele gesignaleerde zwakke plekken  genomen worden.

De andere Award was voor de aanleg van 2 km HDD met de nieuwe Electric Power Pipe (EPP) methode. Deze methode maakt het voor het eerst mogelijk om horizontaal te boren op zeer geringe diepte voor (elektriciteits)kabels over lange afstanden, zonder het risico van blow-outs. Binnen het project Tilburg Noord – Best, waar een kabelverbinding van 32 kilometer werd aangelegd, durfden landelijk netbeheerder TenneT en het NRG-consortium, met aannemerscombinatie Denys en Kouwenberg, het aan om deze nieuwe EPP-methode over een grote afstand van 2000 m in de praktijk te testen.

Bij een reguliere HDD-boring komt een kabel al snel op 5 tot 25 m onder maaiveld te liggen. Bij de EPP-methode wordt deze diepte beperkt 2 tot 3 m onder maaiveld. Hierdoor is een kabel veel beter bereikbaar bij eventuele storingen en wordt de reparatietijd sterk bekort. Een tweede voordeel is dat bij de geringe diepte eventuele afsluitende lagen in de bodem niet worden doorboord.

Waarom twee winnaars van de Award? Juryvoorzitter Wout Broere geeft antwoord: ‘Zoals alle jaren heeft de jury de nominaties vergeleken en gewogen op alle aspecten die het reglement van de NSTT No-Dig Award noemt. Centraal staat daarbij de doorontwikkeling van bestaande sleufloze technieken, met als gevolg een toegenomen concurrentiekracht van die technieken, een hogere acceptatie bij opdrachtgever en omgeving, en verdere verbetering van veiligheid voor personeel en bescherming van het milieu. Na rijp beraad was de jury van mening dat beide nominaties op deze aspecten evenzeer scoren en beide een sterk toekomstperspectief voor een nieuwe techniek laten zien. En ondanks de grote inhoudelijk verschillen, deden de nominaties niet voor elkaar onder op het gebied van innovatiekracht en nieuwe toepassingsmogelijkheden. Voor het eerst in de geschiedenis van de NSTT No-Dig Award heeft de jury daarom besloten dit jaar niet één maar twee Awards uit te reiken”.

Meer weten over de winnaars? Of de projectfilms zien? Ga dan naar de site van NSTT.

Bron: NSTT/Acquaint