OMEGAM-Water is a specialist in areas such as drinking water, bathing water and legionella prevention. We carry out sampling and research, inspect installations and advise on water quality and management. In addition, we support customers in carrying out checks and maintenance.

OMEGAM-Water is specialist op het gebied van onder andere drinkwater, zwemwater en legionellapreventie. We voeren bemonsteringen en onderzoek uit, doen inspecties van installaties en adviseren over waterkwaliteit en beheer. Daarnaast ondersteunen en ontzorgen we klanten bij de uitvoering van controles en onderhoud. Dit alles doen we met het oog op een zo duurzaam, veilig en verantwoord mogelijk gebruik en beheer van water.