OMEGAM-Water is specialist op het gebied van onder andere drinkwater, zwemwater en
legionellapreventie. We voeren bemonsteringen en onderzoek uit, doen inspecties van installaties en
adviseren over waterkwaliteit en beheer. Daarnaast ondersteunen en ontzorgen we klanten bij de
uitvoering van controles en onderhoud. Dit alles doen we met het oog op een zo duurzaam, veilig en
verantwoord mogelijk gebruik en beheer van water.


OMEGAM-Water is a specialist in areas such as drinking water, bathing water and legionella
prevention. We carry out sampling and research, inspect installations and advise on water quality
and management. In addition, we support customers in carrying out checks and maintenance.