Watersector Exportindex (WEX) 2019

Partners voor Water (PvW) en Netherlands Water Partnership (NWP) proberen beide de inzet van de Nederlandse watersector in het buitenland te versterken. Er is behoefte ontstaan aan een index die de ontwikkeling van prestaties van de watersector in het buitenland laat zien. Hieruit is de Watersector Exportindex (WEX) ontstaan.

Om de ontwikkeling van de export van de watersector in kaart te brengen, is door Panteia een indexcijfer voor de export van wateractiviteiten ontwikkeld: de Watersector Export Index (WEX). De WEX is opgebouwd vanuit de volgende deelsectoren:

Watertechnologie:

  • watervoorziening (drinkwatervoorziening en -behandeling, drinkwatertransport en -distributie, industriële watervoorziening en behandeling, industrieel watertransport en -distributie)
  • afvalwater (collectie en/of sanitatie, industrieel afvalwater, huishoudelijk afvalwater en hergebruik van afvalwater).

 

Deltatechnologie:

  • waterbeheer (integraal waterbeheer, grondwater, oppervlaktewater, waterkwantiteit, waterkwaliteit);
  • water en groen;
  • waterbouw (kustontwikkeling, havenconstructie en baggeren).

 

Door de medewerking van een groot aantal bedrijven, is het mogelijk gebleken om een voorlopige vaststelling voor de WEX 2018, verwachte realisatie voor 2019 en verwachting voor 2020 te presenteren.

Download het gehele rapport hier