Subsidiekansen voor Friese initiatieven op gebied van circulaire economie

Friese mkb-bedrijven kunnen binnenkort subsidie krijgen voor nieuwe initiatieven die bijdragen aan de circulaire economie.

De Friese Gedeputeerde Staten (GS) hebben daartoe de Subsidieregeling circulaire economie Fryslân 2017-2018 (CEFR) vastgesteld.
Op basis van de regeling kan subsidie worden verstrekt voor een nieuw initiatief in de provincie Fryslân op het gebied van de circulaire economie. Een te ondersteunen project:

 • moet kunnen worden ingedeeld onder één of meer van de vijf unieke kansrijke thema’s;
  • Landbouw, biomassa en voedsel;
  • Kunststoffen en plastics;
  • Watertechnologie en nieuwe sanitatie;
  • Bouw;
  • Maakindustrie.
 • draagt aantoonbaar bij aan één of meer van de volgende onderwerpen:
  • afvalpreventie;
  • hoogwaardig hergebruik van producten en onderdelen;
  • recycling en cascadering van grondstoffen;
  • stimulering van duurzame energie;
  • stimulering van biodiversiteit.
 • is aantoonbaar gericht op het realiseren van een nieuw product of proces voor de aanvrager dat commercieel vermarkt beoogd te worden;
 • is aantoonbaar innovatief voor de Friese economie.

 

De subsidie bedraagt maximaal 40% van de totale subsidiabele kosten, met een maximum van € 50.000 per project exclusief BTW. In totaal is er € 500.000 beschikbaar.
Aanvragen kunnen van 12 oktober 2017 tot en met 31 december 2018 worden ingediend bij de provincie Fryslân. Subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

Kijk voor meer informatie op de site van Provincie Fryslân.