Friese watertechnologie trekt banden met Zuid-Korea steviger aan

Woensdag 20 september jongstleden hebben de provincie Fryslân en de stad Daegu, Zuid-Korea een memorandum of understanding (MOU) getekend tijdens de World Water Cities Forum in Gyeongju, Zuid-Korea. Met de ondertekening van deze MOU worden de contacten die de afgelopen jaren zijn opgebouwd verder verstevigd. De MOU is tot stand gekomen op verzoek van Zuid Koreaanse zijde en maakt het betreden van de Zuid Koreaanse markt voor Europese bedrijven gemakkelijker. Andersom wordt ook zakendoen in Europa voor bedrijven uit Zuid-Korea er gemakkelijker van.

Verbonden worden

Voor Nederlandse watertechnologie bedrijven met ambities in Zuid-Korea, als ook voor Zuid Koreaanse bedrijven die belangstelling hebben voor zakendoen in Europa, is Water Alliance het aanspreekpunt. Via de Water Alliance kunnen Zuid Koreaanse bedrijven en kennisinstellingen verbonden worden aan bijvoorbeeld toegepast onderzoeksfaciliteiten zoals de demosites en het Waterapplicatiecentrum op de WaterCampus in Leeuwarden. Ook fungeert Water Alliance voor de matchmaking als Nederlandse partner in het EEN (European Enterprise Network) programma; dit samen met het RVO, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Imposant watercluster Korea

De komende jaren zal Daegu verder werken aan het vormen van een imposant watercluster. Voor provincie Fryslân en Water Alliance reden temeer om betrokken zijn, om zo de kansen voor Nederlandse watertechnologiebedrijven, kennisinstellingen en organisaties te versterken. Het Zuid Koreaanse watercluster heeft inmiddels met een aantal water hubs in de wereld naast WaterCampus in Leeuwarden, Fryslan samenwerking opgezet. Zoals met de stad Milwaukee in de USA en de regio Montpellier in Frankrijk. Met de respectievelijke water clusters organisaties in die landen ( The Watercouncil, Milwaukee en AqauValley, Montpellier) heeft Water Alliance ook reeds goede betrekkingen.

Afgelopen jaren heeft de Water Alliance regelmatig contact gehad met onder andere The Korea Water Resources Corporation, kortweg K-water. De Koreanen zijn onder andere geïnteresseerd in het feit dat Nederlandse drinkwaterdistributie chloorvrij is. Tijdens een recent bezoek van de Zuid-Koreanen aan Nederland heeft Water Alliance de gasten gewezen op de mogelijkheid gebruik te maken van Nederlandse expertise op dit gebied.

De ondertekening van de MOU tussen provincie Fryslân, gedeputeerde Klaas Kielstra en de stad Daegu, Zuid-Korea burgemeester Kwon Young-jin.

Grote uitdagingen

Ook op het gebied van afvalwaterzuivering staat Zuid-Korea voor grote uitdagingen. Nederlandse kennis en expertise op het gebied van resource recovery en innovatieve afvalwatertechnologie (bijvoorbeeld Anammox, Nereda, anaerobie en terugwinning van cellulose uit afvalwater) kan in Zuid-Korea op forse belangstelling rekenen. Dat bleek ook nog eens tijdens een apart georganiseerd congres in Seoul op 19 september, waarbij het topmanagement van K-water en diverse afgevaardigden van de Koreaanse overheid aanwezig waren. Hein Molenkamp, directeur van Water Alliance was daar uitgenodigd te spreken voorafgaand aan zijn bezoek aan de KIWW /AIWW waar het World Water Cities Forum onderdeel van uitmaakte in Gyeongju later die week. Molenkamp werd uitgenodigd een toelichting te geven op het Nederlandse innovatie ecosysteem rond de WaterCampus, maar kreeg ook het specifieke verzoek om in te gaan op het feit dat in Nederland reeds jaren geleden de water governance, de beleidstaken en uitvoering succesvol zijn geïntegreerd in één gemeenschappelijk ministerie (Ministerie van Infrastructuur en Milieu). In Zuid-Korea zijn de diverse water gerelateerde overheidstaken en beleidsvelden nu nog verspreid over meerdere ministeries, maar de nieuwe regering heeft veel belangstelling voor het Nederlandse model.

European Water Tech Week 2018

De Friese delegatie nam de gelegenheid van de MOU-ondertekening overigens te baat om de Zuid-Koreanen uit te nodigen deel te nemen aan de European Water Tech Week, het grote internationale watertechnologie-evenement dat in het kader van Leeuwarden-Fryslân 2018 in Leeuwarden wordt gehouden van 24 tot en met 27 september 2018. De burgemeester van Daegu zegde toe met een uitgebreide handelsdelegatie te komen. Ook zal er een afvaardiging van K-water naar de aanstaande Aquatech in Amsterdam komen. Ze sluiten aan op een internationale watertech tour op 3 november naar de WaterCampus.