Van Essen Instruments wint Gelderse aanbesteding langdurige monitoring grondwaterstanden

Van Essen Instruments heeft onlangs een aanbesteding gewonnen voor langdurige monitoring van grondwaterstanden in Provincie Gelderland. Het meetnet, bestaande uit meer dan 850 meetpunten, zal worden uitgerust met telemetrische dataloggers. Hierdoor ontstaat een continue datastroom van near real-time grondwatergegevens die door de provincie worden gebruikt bij het nemen van beslissingen en het uitstippelen van beleid.

In Gelderland is het grondwaterreservoir de belangrijkste bron van drinkwater en irrigatie. Samen met de landelijke overheid, de gemeenten, de waterschappen en de drinkwaterbedrijven is de provincie verantwoordelijk voor het waterbeheerbeleid. Omdat Nederland is blootgesteld aan overstromingen vanuit zowel de oceaan als de rivieren, hebben overheidsinstanties een grote verantwoordelijkheid in het beheren van het waterpeil. Dit heeft ertoe geleid dat Nederland koploper is op het gebied van (geo)hydrologische monitoring. Dit provinciale netwerk speelt een cruciale rol bij het beoordelen van de beschikbaarheid van grondwater binnen de provincie en het analyseren van lange termijn trends.

Binnen dit project is Van Essen Instruments verantwoordelijk voor het verzamelen van grondwaterstandgegevens en het waarborgen van de kwaliteit van de gegevens. Hiervoor is een geautomatiseerd validatieprotocol ontwikkeld. Daarnaast is er een alarmmeldingssysteem ontworpen dat afwijkingen en uitschieters in de gegevens direct detecteert. De gevalideerde grondwaterstanden worden dagelijks naar de nationale grondwaterdatabank gestuurd. Deze data zal in de toekomst cruciaal zijn voor beleid en/of wetenschappelijk onderzoek

Bron: Van Essen Instruments