VIDA staat voor Value-added Innovation in fooD chAins. Het project betekent een kans voor honderden mkb-bedrijven om hun innovaties versneld in de markt te zetten bij grote fabrikanten en een kans voor die fabrikanten om versneld toekomstbestendig te worden.

Wanneer kan ik gebruik maken van deze regeling?

Binnen dit project is financiering beschikbaar voor bedrijven met innovaties die toepasbaar zijn in de voedingsketen industrie. Het gaat daarbij om technologieën op het gebied van van water, energie en levensmiddelenproductie, die gebruikmaken van zogenaamde Key Enabling Technologies (KET’s). Het project biedt ondersteuning aan MKB’ers door middel van het aanbieden van 3 verschillende ‘innovation vouchers’:
1. Innovation Support Voucher – Een individuele service m.b.t. informatie en consultancy services m.b.t de Food Value Chain die kan worden verbeterd. – Max. € 5.000,
2. Validation Voucher – Een validatie van een technologie, bijvoorbeeld indien nodig voor aanvraag van demonstration voucher. – Max. € 25.000,
3. Demonstration Voucher – Demonstratie project van een water/ energie innovatie bij een potentiele eindgebruiker/case owner. Aanvraag moet samen met minimaal 1 andere SME. – Max € 60.000,- per ondernemer met € 250.000 per consortium

Hoe kan ik mij hiervoor aanmelden?

Voor elke voucher dient een aanvraag ingediend te worden, die door het VIDA consortium moet worden goedgekeurd.

Vragen of interesse in het project?

Neem contact ons op via info@wateralliance.nl of +31 58 2849044
Bezoek onze website http://vidaproject.eu/ 

Partners