Stikstof van probleem naar kans 

Stikstof is een probleem voor natuur en maatschappij, maar biedt ook kansen. Dat bleek uit de TechTalk ‘Stikstof kunnen we het maken’, die op 27 mei plaatsvond. Tijdens de TechTalk werd vooral ingezoomed op de bijdrage van RWZIs en de invloed van de landbouwsector op oppervlakte water.

Anke van Houten van de Unie van Waterschappen en Piet Groenendijk van de WUR schetsten de problematiek vanuit de Waterschappen en de kwaliteit van oppervlakte water. Anke van Houten gaf aan dat in de nieuwe wetgeving RWZIs een vergunning moeten verkrijgen voor het lozen van stikstof en de richtlijnen voor de vergunning verlening. Piet Groenendijk gaf een overzicht van de herkomst van stikstof in oppervlakte water.

Mathijs Oosterhuis gaf een verdere toelichting op de RWZI als bron van stikstof en de veranderingen die nodig zijn om bijdrage van de RWZIs op de stikstofproblematiek te beperken. Rommie van der Wijde, ging dieper in op verschillende innovaties in de landbouwsector om stikstoflozing verder tegen te gaan. Daarbij word niet alleen gekeken naar de technologische innovaties, maar ook naar het systeem, waarbij hergebruik steeds belangrijker wordt.

Tenslotte gingen Roland Dekker van Solis, Wilbert Menkveld van Nijhuis Saur industries en Willem van Baak van WaterFuture in op de technologische mogelijkheden om stikstoflozing in de landbouw en glastuinbouw verder terug te dringen.
De TechTalk werd georganiseerd door Envaqua en Water Alliance in het kader van TKI Watertechnologie.

De TechTalk is hieronder in zijn geheel terug te kijken:

 

De presentaties van de sprekers zijn ook beschikbaar gemaakt. Klik op de titel van de presentatie om deze in een nieuw venster te laten openen: