Kansen in het Midden-Oosten

Tijdens de bijeenkomst over de Dubai World Expo 2020 bij RVO en de Topsector coalitie bijeenkomst bij de Rabobank, beiden in juni, stonden kansen in het Midden-Oosten centraal. De meest concrete kansen lijken momenteel te liggen bij de Dubai World Expo, en de twee genoemde cases tijdens de Topsector coalitie bijeenkomt bieden aanknopingspunten.

Dubai World Expo 2020

Er zijn momenteel drietal kansen voor het Nederlandse (water) bedrijfsleven rondom de Dubai World Expo, het bouwen en ontwerpen van het Nederlandse paviljoen, een voorstel indienen voor het innovatieprogramma van de World Expo, en inschrijven op lopende aanbestedingen van de World Expo zelf.

Voor de Nederlandse deelname aan de Dubai World Expo 2020 is water-energie-voedsel nexus gekozen als leidend thema. Momenteel wordt er binnen de ministeries met RVO hard gewerkt aan de invulling van het Nederlandse paviljoen, de aanbesteding voor het bouwen en ontwerpen van het paviljoen staat open tot 3 september. In de aanloop tot 2020 zal het ministerie van Buitenlandse Zaken een campagne opzetten ‘Dutch Dubai: Dutch connection in the Gulf’. Dit is onderdeel van een innovatie MOU die Nederland heeft getekend met de United Arab Emirates. In deze campaigne wil het ministerie met bedrijven, kennisinstellingen, ngo en andere overheden meerdere activiteiten opzetten (zoals missie naar de UAE, helpen opzetten PIB project), met een focus op water, energy en food. Het Nederlands paviljoen is hier onderdeel van.

Heb je interesse om mee te doen met een van deze Nederlandse activiteiten neem dan contact op met Jantienne van der Meij.  j.vandermeij@watercampus.nl

Nederlandse partijen kunnen zelf een voorstel indienen bij het Expo Live – Innovation Impact Program van de Dubai World Expo zelf. Het is een open call waarbij Dubai op zoek is naar nieuwe en innovatieve oplossingen (vanaf prototype stadium) op de focus gebieden van de Expo: Opportunity, Mobility and Sustainability met een positieve impact op de maatschappij. Een project kan tot 100.000 USD krijgen als subsidie, daarnaast krijgt het project ook ondersteuning bij communicatie, netwerken en bedrijfsadvies.  Twee keer per jaar worden de ingediende projecten geselecteerd voor subsidie. Klik hier voor meer info en de brochure.

Er is bij de aanbestedingen van de Dubai World Expo ook extra aandacht voor MKB-bedrijven, het doel is om minstens 20% van alle uitgaven door (inter)nationale MKB-bedrijven uit te laten voeren. Recente aanbestedingen zijn hier te vinden. Aanmelden kan hier. 

Midden-Oosten

Het idee van deze parallelsessie tijdens de Topsector coalitie bijeenkomst was om rondom een case een groep geïnteresseerde partijen bij elkaar te brengen die mogelijk een project kunnen starten. De twee cases voor de Midden-Oosten sessie waren nog niet zo goed uitgewerkt, waardoor het lastig was om de diepte in te gaan.

Yousef Yousef van LG Sonic lichtte de case watertekort in Dubai naar voren, waar water & landbouw nexus een grote rol in speelt. Het verzilten van agrarisch land en grondwater is een groot probleem in het midden oosten. Momenteel wordt water uit koeltorens (her)gebruikt om de landbouwgronden te irrigeren, dit water mag niet te zout zijn. Bovendien willen ze dat de opbreng van de agricultuur in de komende jaren met 30% omhoog gaat. Op verzoek van Dubai municipality is LG sonic samen met de WUR aan het bekijken welke oplossingen er zijn, heb je een relevante innovatie neem dan contact op met Yousef.

Liselotte de Vries van de TU Delft lichtte de case NEOM, een smart city in Saudi Arabië, toe. Saudi-Arabië heeft in oktober 2017 aangekondigd dat het voor $500 mrd een Smart City van de toekomst gaat ontwikkelen. Deze Smart City heet Neom, een industrial zone, en beslaat 26,500 km2 waarbinnen Saudi-Arabië zich de komende jaren gaat richten op technologische innovaties in verschillende industrieën zoals energie en water, biotechnologie, agri & food, productie en entertainment. Zo hoopt het in de komende 30 jaar nieuwe bedrijvigheid te stimuleren voor het tijdperk na de olie-industrie, met als eerste beoogde tussenstap de strategie en ontwikkeling van Neom bay in 2025. Meer over Neom  is hier te vinden.