Kickoff project Medischoon

Per jaar verdwijnt er in Nederland 140.000 kilo aan medicijnresten in het water. Dat is het gewicht van 30 olifanten. Wetterskip Fryslân en Vitens kunnen die medicijnresten nu nog uit het water filteren, waardoor de waterkwaliteit 24/7 is gegarandeerd. Het zou echter veel beter zijn als er helemaal geen medicijnen in het grondwater terecht zouden komen.

 

Medicijnresten zijn heel slecht voor ons milieu. Ze kunnen een negatief effect hebben op waterdiertjes en op de bereiding van goed drinkwater. Resten van pijnstillers bijvoorbeeld veroorzaken weefselschade en de sporen van anticonceptiemiddelen zorgen voor geslachtsverandering bij vissen. Antidepressiva kunnen het gedrag van kleine waterkreeftjes en vissen veranderen.

In de aanpak van medicijnresten in afvalwater is een ketenbenadering, waarbij waterschap, provincie en gemeenten, afvalverwerkers en ook apothekers samenwerken. Elk van die partijen  heeft zijn eigen verantwoordelijkheid in deze problematiek. Anderzijds worden MKB-bedrijven aangesproken die mogelijk een bijdrage kunnen leveren aan het verwijderen van medicijnresten uit afvalwater. Maar er ligt ook een verantwoordelijkheid bij de inwoners van Fryslân, zij kunnen een grote bijdrage leveren aan het beperken van medicijnresten in afvalwater.

Daarom zal er eind september een bewustwordingscampagne starten richting de inwoners van Friesland. Zij hebben immers een groot deel van de oplossing zelf in de hand. Namelijk: gooi geen medicijnresten weg, maar lever ze in bij je apotheek of milieustraat.

Op 27 september zal in Sneek de kick-off plaatsvinden van het project Medischoon. Binnenkort vindt u op de website van de Water Alliance meer informatie hierover.