CirTec: Het eerste water op een nieuwe fijnzeef

‘Altijd een mooi gezicht als het eerste water op een nieuwe fijnzeef komt!’ Dit is de eerste regel van een bericht op LinkedIn, geplaatst door Coos Wessels, over de inbedrijfname van onze installatie geplaatst op de rwzi Ede. Een bericht dat heel vaak geliket, gedeeld en van commentaar is voorzien.

Het gaat hier dan ook over een bijzonder project. Met de CirTec fijnzeven wordt zeefgoed gewonnen dat grotendeels bestaat uit cellulose (toiletpapier). Deze cellulose wordt ontwaterd en gedroogd, waarna het door middel van pyrolyse wordt ontleed in een viertal producten. In het Interreg-WOW! wordt specifiek extra aandacht besteed aan het activeren van de bio-char. Deze bio-char wordt met behulp van stoom geactiveerd, waarmee de bindende eigenschap toeneemt en medicijnresten ‘vastgehouden’ worden tijdens het zuiveringsproces van rioolwater. De andere drie producten zijn overigens ook herbruikbare stoffen. Bio-olie, een vetzuurfractie en pyrolysegas. De bio-olie wordt ingezet als brandstof en de vetzuurfractie als koolstofbron op de zuivering. Het pyrolysegas kan worden aangewend voor droging van het zeefgoed, maar vanwege het demonstratiekarakter van de installatie wordt dit op rwzi Eden nu niet gedaan. De vetzuurfractie kent ook andere mogelijke toepassingen. Zo zou die bijvoorbeeld in de agro-sector kunnen worden ingezet.

Begin oktober zijn de fijnzeven in gebruik genomen, waarna ook de vervolgstappen opgestart kunnen worden. Op 20 november volgt de officiële opening van de installatie. Helaas vanwege de corona-voorschriften, zal ook dit evenement in een kleiner verband georganiseerd worden.

Project WOW!

Het winnen van actieve kool op de rwzi van Ede is onderdeel van een groter project, namelijk het INTERREG project WOW! (Wider business Opportunities for raw materials from Waste Water). Dit project gaat over het verwaarden van producten die als basis het element koolstof (C) hebben. Er worden niet alleen grondstoffen geproduceerd, maar samen met kennisinstellingen en marktpartijen wordt een waardeketen opgezet, met als doel te komen tot een duurzame circulaire kringloop van die producten.

CirTec uit Purmerend heeft de fijnzeef installatie om het zeefgoed uit het rioolwater te “oogsten” gebouwd. Pulsed Heat uit Maastricht levert de techniek om het zeefgoed om te zetten in de eindproducten en Waterschap Vallei en Veluwe zorgt voor de infrastructuur, de proefhal, de noodzakelijke aansluitingen en het overall projectmanagement.

Naast technische en technologische aspecten wordt in het WOW! project ook veel aandacht besteed aan marktontwikkeling, de juridische status van grondstoffen uit rioolwater en de langetermijneffecten.

Meer informatie lezen? Klik hier.

Bron: CirTec