Watersector Export Index: pas op de plaats in groei export

Na een aantal jaren van stabiele groei verwachten de bedrijven in de watersector een tijdelijke stagnatie in groei van de export, maar ze zijn wel optimistisch over de marktontwikkelingen. Dat blijkt uit de Watersector Export Index, het jaarlijkse onderzoek naar de exporttrends in de sector.

In 2015 gaf de Watersector Exportindex (WEX) een waarde aan van 7,9 miljard euro, die zou in 2016 met -0,2% minimaal afnemen. Dalende olieprijzen en de terugval van China, Brazilie en Rusland worden genoemd als oorzaken voor het uitblijven van groei. Bedrijven zien de meeste kansen in de EU landen, gevolgd door Azie, Afrika en het Midden-Oosten. Brazilie is bij alle bedrijven nagenoeg van het toneel verdwenen, terwijl het vorig jaar nog een grote plek innam.

In het buitenland zien watertechnologie bedrijven veel kansen in de ons omringende landen Duitsland, België en het Verenigd Koninkrijk, en in de Verenigde Staten, Canada, India en China. Voor bedrijven die actief zijn op het gebied van deltatechnologie zijn geldt hetzelfde, met uitzondering van België en Canada. Een ander verschil is dat deltatechnologiebedrijven met name Indonesie noemen als kansrijke markt.

Concurrentiekracht: meer innovatie

Dit jaar is voor het eerst aan de respondenten gevraagd wat er nodig is om hun internationale concurrentiekracht te vergroten. Meer innovatie, meer demonstratieprojecten en proeftuinen springen eruit als belangrijk. Ook het kunnen aanbieden van integrale oplossingen wordt door de sector genoemd.

Download hier het volledige rapport

Over de Water Export Index

De Water Export Index is al meer dan tien jaar de graadmeter voor exportontwikkeling in de watersector (exclusief maritieme activiteiten). Onderzoeksbureau Panteia stelt de index op, in opdracht van het Netherlands Water Partnership (NWP), ENVAQUA en de Water Alliance en met steun van het programma Partners voor Water.