Sensileau en Aquon bundelen krachten in kennisplatform ‘Sensoring waterkwaliteit’

AQUON en Sensileau ondertekenden op 22 augustus een samenwerkingsovereenkomst en bundelen daarmee hun krachten op het gebied van monitoring van waterkwaliteit met sensoren.

 

AQUON heeft als waterschapslaboratorium de ambitie om uit te groeien tot dé vraagbaak op het gebied van monitoringsvraag­stukken. Daar hoort ook online monitoring en sensoring bij. Jeen Bouma, directeur AQUON; “AQUON wil zich positioneren als advies- en uitvoeringspartner voor haar negen waterschapsklanten waarbij het voor de water­schap­pen vanzelfsprekend is dat AQUON wordt benaderd bij projecten met een monitorings­component in welke vorm dan ook.

Sensileau is een kennisplatform voor het bevorderen van de toepassing van online sensortechnolo­gieën in de watersector, waaronder de waterschappen. “We hebben de ambitie om uit te groeien tot een erkend kennisplatform voor online monitoring en sensortechnologie, in het bijzonder met een sterke digitale dienstverlening, licht directeur Corina Carpentier toe.

 

Betrouwbare dataleverancier

AQUON en Sensileau willen gezamenlijk de waterschappen ontzorgen door gedegen advies en praktische ondersteuning bij zowel reguliere meetprogramma’s als online en projectmoni­toring. De nadruk ligt in eerste instantie op het aanleveren van kennis en informatie, gebaseerd op betrouwbare data. Een vervolgstap zou  de betrokkenheid bij de uitvoering en beheer van data kunnen zijn. Door deze samenwerking versterken beide partijen elkaar in het realiseren van hun ambities.

 

Kennisplatform

Centraal in de samenwerking staat het door Sensileau ontwikkelde digitale kennisplatform voor online monitoring en sensortechnologie. Informatie is digitaal beschikbaar van circa 10.000 meetinstrumenten voor de automatische en online meting van meer dan 100 verschillende waterkwaliteitsparameters van 300 producenten. Daarnaast komt kennis m.b.t. online monitoring beschikbaar via webinars en advies. Het online kennisplatform biedt snel inzicht in vrijwel alle commercieel verkrijgbare online en realtime sensortechnologieën wereldwijd. Met betrekking tot de samenwerking zullen zowel AQUON als de negen waterschappen gebruik gaan maken van het online kennisplatform.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sensileau via info@sensileau.nl .