Aftrap pilot project – Meer grip op waterkwaliteit in de landbouw

Waterschap Aa en Maas, boeren, kennisinstituten en technologische bedrijven waaronder Eijkelkamp Soil & Water, zijn op 3 oktober 2018 officieel gestart met een innovatief pilot project om meer grip te krijgen op de waterkwaliteit in de landbouw.

Door gebruik van een meetinstallatie, geïnstalleerd door Eijkelkamp Soil & Water, is het mogelijk om stoffen in het water online te meten. In deze pilot wordt de sensortechniek toegepast om de relatie tussen agrarisch bodemgebruik en waterkwaliteit scherper in beeld te brengen, zodat boeren in de toekomst gericht kunnen sturen op waterkwaliteit.

De online meetpilot is 3 oktober officieel gestart en duurt drie jaar. Er doen zes boeren mee in het gebied rondom het Zuidoost-Brabantse dorp Westerbeek, zowel veehouders als akkerbouwers. De technische leveranciers zijn AppsforAgri, DIKW Intelligence, Royal Eijkelkamp en SoilCares. Het Nutriënten Management Instituut en Wageningen University & Research dragen kennis bij.