Afname trailers belangrijke mijlpaal in hergebruik grondstof van rwzi 

Op de rwzi Leidsche Rijn wordt al langer zwevende stof afgevangen uit het rioolwater dat toegevoerd wordt naar de zuivering. Het doel hiervan is de zuivering te ontlasten. Het afgevangen materiaal wordt nu nog afgevoerd samen met andere stromen van de zuivering.

Op verzoek van HDSR heeft Cellvation gekeken of dit afgevangen materiaal wellicht ook waarde heeft in het kader van grondstoffenterugwinning/hergebruik. Daarvoor zijn gedurende een langere tijd diverse testen uitgevoerd met het materiaal. De conclusie was dat na enige opwerking van dit materiaal het hoofdbestanddeel cellulose (afkomstig van toiletpapier) heel goed bruikbaar is als tertiaire grondstof.

Cellvation en HDSR hebben de handen ineengeslagen en er is binnen het project CellPro® een opwerkingsinstallatie ontwikkeld en gebouwd om de gehele afgevangen cellulosestroom als grondstof, genaamd Recell®, in te kunnen zetten.

Op 6 september vond een belangrijk evenement plaats, namelijk de oplevering van twee trailers, waar Recell® in zal worden opgevangen en getransporteerd naar de eindbestemming. De trailers, geleverd door Trailned, zijn voorzien van een bewegende vloer voor automatische lossing. Eind september wordt de installatie volledig opgestart en 12 oktober vindt de officiële opening van de installatie plaats. Hiermee is een belangrijke stap gezet in hergebruik van materiaal dat voorheen als waardeloos werd gezien!

Bron: Cellvation