Uw innovatie naar de markt? Zet de innovatiemakelaar in!

Klimaatverandering en de transformatie van een lineaire naar een circulaire economie vragen om innovatieve, inclusieve en duurzame oplossingen. Oplossingen die watertechnologiebedrijven in huis hebben.

De Nederlandse watertechnologiesector is van oudsher sterk  in innovatie. Toch hebben ondernemers en innovators soms moeite hun innovatie naar de markt te brengen. Welke financiering is beschikbaar? Waar liggen marktkansen? Welke instanties en instrumenten zijn er om je innovatie een stap verder te brengen?

TKI Innovatiemakelaars bij Water Alliance en NWP helpen in een kosteloos adviesgesprek antwoord geven op deze vragen. Zij kunnen voor u de link leggen met kennisinstellingen en andere mkb’ers. Zij kennen de financieringsmogelijkheden en hebben een breed netwerk in de sector bij kennisinstellingen en potentiële klanten.

Als onderdeel van TKI Watertechnologie zijn bij Water Alliance en NWP verschillende innovatiemakelaars beschikbaar die voor u klaar staan en u helpen de juiste weg te vinden in de Nederlandse kennis- en innovatie infrastructuur. Daarbij richten ze zich specifiek, maar niet uitsluitend, op bedrijven werkzaam binnen de onderstaande drie thema’s.

Interesse?

Vraag vandaag nog een gesprek aan en neem contact op met ons via info@wateralliance.nl.

(tekst gaat door onder de afbeelding)
Klik op de afbeelding om de flyer met
meer informatie te openen in een nieuw venster

Innovatiethema’s

1. Landbouw, Water & Voedsel

Bedrijven die oplossingen bieden voor specifieke uitdagingen waar de land-, voedsel- en tuinbouwsector mee kampt. Deze zijn onder te verdelen in uitdagingen op het gebied van waterkwantiteit (zoals efficiëntie en beregening) en waterkwaliteit (zoals gewasbeschermingsmiddelen, nutriënten en microbiële verontreinigingen, spuiwater behandeling) en ook het terugwinnen van waardevolle grondstoffen en energie.

2. Energietransitie & duurzaamheid (o.a. Circulaire Economie, resource recovery)

Bedrijven actief op het gebied van energie uit bewegend water (getijdenenergie, golfenergie, energie uit verval), energie uit temperatuurverschillen (OTEC) en energie uit zoet-zout verschillen. Deze bedrijven variëren van technologie ontwikkelaars tot conceptontwikkelaars.

Daarnaast betreft het ook bedrijven die circulaire producten en diensten leveren om water gerelateerde reststromen tot waarde te brengen. Dit door waardevolle componenten terug te winnen uit het afvalwater en water te hergebruiken.

3. Gezondheid & zorg

Bedrijven actief zijn op het gebied van schoon en gezond water (waterkwaliteit), maar ook bijvoorbeeld bedrijven die ziekteverwekkers kunnen detecteren in (afval)water of medicijnresten in afvalwater detecteren en verwijderen.

Innovatiemakelaars is een programma van TKI watertechnologie en wordt gefinancierd door RVO en uitgevoerd door NWP en de Water Alliance.

www.tkiwatertechnologie.nl