Wetenschappelijke kwaliteit Wetsus beoordeeld met hoogst haalbare score

Op het jaarlijkse Wetsus Congress werd op maandag 9 oktober het belangrijke auditrapport over de wetenschappelijke kwaliteit van het Wetsusprogramma gepresenteerd. Wetsus, european centre of excellence for sustainable water technology, heeft op alle onderdelen de hoogste score behaald. Het gaat daarbij om: Onderzoekskwaliteit, Maatschappelijke Relevantie, Levensvatbaarheid en Meerwaarde van het kennisnetwerk.

Uit het rapport: “Wetsus, as research unit, is seen by the review committee as one of the most influential and effective research groups in the world in its field.”

Tijdens deze audit, die eens per zes jaar wordt gehouden, beoordelen onafhankelijke internationale topwetenschappers volgens het standaard evaluatie protocol van de Nederlandse universiteiten de genoemde aspecten Onderzoekskwaliteit, Maatschappelijke Relevantie en Levensvatbaarheid. Op verzoek van Wetsus is daar als vierde criterium Meerwaarde van het kennisnetwerk aan toegevoegd.
De positieve beoordeling van de commissie is extra waardevol omdat Wetsus werkt met een uniek model. Zo kent het Wetsusprogramma een sterke vraagsturing; bedrijven bepalen wat onderzocht wordt. Tegen de verwachting in haalt Wetsus hiermee wetenschappeijke resultaten van wereldklasse. De verklaring hiervoor bestaat uit drie elementen:

– De multidisciplinaire aanpak, waarin de PhD-onderzoekers op afstand van hun moederuniversiteit in een gezamenlijk laboratorium samenwerken
– Maatschappelijke en commerciële relevantie als gevolg van een langjarig financieel gecommitteerd platform van publieke en private bedrijven
– Het opgebouwde vertrouwen tussen bedrijven en universiteiten, dat tot een hogere innovatiesnelheid leidt.
Het Wetsusmodel dient dan ook steeds vaker als voorbeeld voor publiek-private samenwerking op het gebied van innovatie in de EU.

De evaluatie is dit jaar uitgevoerd door vier internationaal gewaardeerde wetenschappers, te weten prof. Jean Fréchet (Saudie Arabie), prof. Menachem Elimelech (USA), prof. Jürg Keller (Australie) en prof. Alexander Zehnder (Singapore). De auditcommissie was zeer onder de indruk en noemt Wetsus bijvoorbeeld een van de weinige echte innovatiehubs in de wereld.

Het rapport werd op het Wetsus Congress gepresenteerd aan het boegbeeld van de Topsector Water, Hans Huis in ’t Veld.