Wereldprimeur: Demonstratie inspectierobot afvalwaterleidingen

Een wereldwijde primeur op woensdag 7 december voor het inwendig intelligent inspecteren van afvaltransportleidingen met de launching customer Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) in Ilpendam. Hiervoor werd door HHNK, in samenwerking met HDM Pipelines en Acquaint, een demonstratie met uitleg over deze wereldwijde innovatie georganiseerd. De 80 belangstellenden uit de watersector waren getuige van de lancering van de inspectierobot Acquarius I, die na een tracé van 1,6 km de leiding succesvol verliet.

aquarius-1

Hans Bout, Clusterhoofd Kennis & Ontwikkeling HHNK, opende deze middag. Hij vertelde over de aanleiding voor het ontwikkelen van een inspectietechniek: de persleidingbreuk boven de ingang van de Velsertunnel op de Eerste Kerstdag van 2010. “De schade was enorm. Hierdoor is er binnen HHNK meer focus gelegd op risico gestuurd asset management.” Hans Bout benadrukte dat het doen van inwendige inspecties van groot belang is voor goed beheer en betrouwbare leidingen. “Met goede inspectieresultaten kunnen we calamiteiten voorkomen, op een efficiëntere manier het beheer en onderhoud uitvoeren en grote besparingen realiseren.”

Patrick Striper van HDM Pipelines gaf een presentatie over ‘Grip’ op leiding infrastructuur. Grip hebben op leidingbeheer is telkens een balans zoeken onder veranderende omstandigheden. Risico inschatting is hierbij een goede leidraad. De vraag die met betrekking tot inspectie steeds dient te worden gesteld is: “Wat zoeken we exact? Welke faalmechanismen verwachten we aan te treffen en waarom?” Uit ervaring blijkt dat, als deze vragen vroegtijdig zijn beantwoord, inspecties lonen, geld opleveren naar de toekomst en de grip vergroten. HDM Pipelines heeft van HHNK de opdracht gekregen om de huidige conditie van de persleiding in Ilpendam te bepalen. Als basis om dit in beeld te brengen is de nieuwe inspectietechniek van Acquaint gebruikt. Deze techniek sluit aan op ontwikkelingen die HDM Pipelines en Acquaint al in 2012 hebben ingezet naar aanleiding van de vragen vanuit de watersector.

Acquarius I

Acquaint is opgericht met als doel het ontwikkelen en vermarkten van inspectiemethodieken- en technieken voor buisleidingen. Met behulp van deze middelen is de leidingeigenaar in staat om onderhoudsstrategieën te verifiëren en preventief faalmechanismen te detecteren. Rudy Dijkstra gaf aan dat Acquaint in 2015 is gestart met de ontwikkeling van een inspectierobot voor drinkwaterleidingen in samenwerking met drinkwaterpartijen. Deze is ook toepasbaar gemaakt voor afvalwaterleidingen. Met de Acquarius I is het mogelijk afvalwaterleidingen over de hele lengte te inspecteren. De staat en conditie van de leiding kan zo volledig en nauwkeurig in kaart worden gebracht. Siemen van der Heide gaf vervolgens een uitleg over de technische specificaties van de Acquarius I en de faalmechanismen die de inspectierobot kan detecteren.

Demonstratie

De middag werd afgesloten met een demonstratie. De Acquarius I werd gelanceerd in de persleiding van HHNK nabij het voetbalveld in Ilpendam. Na ruim een uur en 1,6 km tracé kwam de inspectierobot succesvol uit de ontvangstbuis. De genodigden waren getuige van het moment dat de Acquarius I de sloot in plonsde. Dit konden zie via de livestream op het scherm in de voetbalkantine van Ilpendam volgen.

In de toekomst zullen Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Waterschap Zuiderzeeland, Waterschap Aa en Maas, en Waterschapsbedrijf Limburg samen met Acquaint de Acquarius I methode verder ontwikkelen voor asbestcement leidingen.