Digitalisering is een belangrijke ontwikkeling, ook in de watersector. Dit geldt zowel voor het werkveld zelf (beheer waterinfrastructuur, bijvoorbeeld: het robuust/voorspelbaar maken van distributienetwerk) als voor producten die worden ingezet om de watersector intelligent te maken (autonoom, zelfsturend, vraag-gestuurd, op afstand uitleesbaar). Maar het geldt ook voor de fabricage van producten die daarin gebruikt worden.

Om als watercluster internationaal voorop te lopen, is het belangrijk stevig in te zetten op digitalisering. In samenwerking met de Smart Industry Hub Noord-Nederland (SIH Noord) willen we onze leden een praktisch traject aanbieden om de mogelijkheden van digitalisering te verkennen.

Wat is Smart Industry Hub Noord

Smart Industry Hub Noord is een samenwerkingsverband tussen brancheorganisaties (oa. FME en Metaalunie, de Noordelijke Smart Industry fieldlabs en de onderzoek en onderwijsinstellingen). Het accent ligt daarbij op digitalisering van producten en fabricageprocessen (Smart Factory), overigens zonder het werkveld uit het oog te verliezen. Het traject is daarom vooral bedoeld voor bedrijven die zelf produceren. Deelname is gratis voor leden van de Water Alliance!

Onderdelen

Het traject bestaat uit de volgende onderdelen:

1. Workshop over Digitalisering
Aan de hand van de negen ‘Smart Industry transformaties’ leggen we uit wat Smart Industry is, we peilen met een mini-assessment waar de deelnemende bedrijven staan en we bespreken de stappen die men van daaruit kan zetten. Tussendoor laten we inspirerende praktijkvoorbeelden zien.
Datum: 8 december, Leeuwarden

2. Smart Factory Assessment
Vervolgens komen adviseurs van SIH Noord bij u op het bedrijf langs om een Smart Factory assessment af te nemen. Daarmee wordt o.b.v. objectieve criteria vastgesteld waar je staat qua digitalisering en welke stappen je kunt gaan zetten. SIH Noord heeft dit assessment inmiddels bij meer dan 100 bedrijven in Noord-Nederland afgenomen, die daar erg enthousiast over zijn. Het biedt concrete handvatten om digitalisering in te zetten.
Datum: in overleg

3. Bijeenkomst met Solution Providers
Tenslotte is er een ontmoeting met andere sectoren (best practice) en met Solution Providers (leveranciers van Smart Factory oplossingen). We praten over digitaliserings-uitdagingen en oplossingen in de watersector én bespreken we ideeën om het watercluster en bespreken we ideeën om digitalisering in te zetten om de positie van bedrijven de watersector te versterken.
Datum: nader te bepalen

Aanmelden

Vanuit de Water Alliance willen we deelname aan dit traject van harte aanbevelen voor de productiebedrijven uit ons ledenbestand. Via onderstaande formulier kunt u zich aanmelden. We trappen af met de hierboven genoemde ‘Workshop over digitalisering’ op donderdag 8 december in Leeuwarden. Mochten er inhoudelijke vragen zijn rondom het programma, dan kunt u hierover contact opnemen met Hans Praat van de NOM, die ook de inhoud van de sessies zal verzorgen. Voor vragen rondom organisatie of locatie kunt u terecht bij Nynke Kramer van de Water Alliance.

Hans Praat                                                               Nynke Kramer

praat@nom.nl                                                         n.kramer@wateralliance.nl

+31 6 215 184 93                                                     +31 58 284 9044

WaterCampus Business Café Digitalisering

    Na afloop van het WaterCampus Business Café serveren we een lunch. Hier kunt u napraten onder het genot van een broodje en een drankje. We horen graag of u er bij bent. Mocht u dieetwensen hebben dan kunt u die in het opmerkingenvak aangeven.
  • Wilt u meer weten over hoe Water Alliance omgaat met uw persoonsgegevens? Lees onze Privacy en Cookie verklaring voor meer informatie.