Watertechnologiesector lijkt voorzichtig uit de coronacrisis te kruipen

Voor het eerst sinds het uitvoeren van de corona-enquête, blijkt dat de watertechnologiesector langzaam uit de coronacrisis te kruipen. Voor het eerst is er geen enkele respondent die medewerkers heeft hoeven ontslaan of tijdelijke contracten niet verlengd heeft.

Op dit moment heeft geen van de deelnemende bedrijven financiële moeilijkheden en ruim 72 procent verwacht ook geen financiële problemen. Opvallend daarbij is dat tegenover deze positieve signalen er meer respondenten zijn die omzetverlies verwachten.
Vooral bij de grotere percentages omzetverlies is een stijging zichtbaar. Het aantal respondenten dat 80 procent of meer omzetverlies verwacht is gestegen van 4 procent in januari, naar 9 procent in mei. Ook voor het aantal respondenten dat een omzetverlies verwacht van 40-60 procent, geldt een stijging van 4 naar 9 procent. De sterkste stijging is te zien in het aantal respondenten dat 10-20 procent omzetverlies verwacht. In januari was dit nog 4 procent, in mei is dit gestegen naar ruim 22 procent.

Positief signaal

Niettemin is geeft de enquête een positief signaal af stelt Jantienne van der Meij: “Voor het eerst sinds de crisis zien we in meerdere antwoorden dat de watertechnologiesector minder last heeft van de coronamaatregelen. Zo zijn er voor het eerst sinds oktober geen respondenten die de vaste lasten de volgende maand niet meer kunnen betalen en ook het aantal respondenten waarvan klanten orders annuleren of uitstellen is gedaald, van ruim 21 procent in januari, naar 13 procent in mei”.

Hoewel de signalen in deze enquête ook terug te zien zijn in de maatschappelijke ontwikkeling, blijft het afwachten hoe de markt zich zal ontwikkelen en hoelang de steunmaatregelen van kracht blijven. 20 procent van deelnemende bedrijven heeft in mei gebruik gemaakt van de NOW- of TOZO-regeling, dit is iets meer dan in januari, toen nog 16 procent hier gebruik van maakte.

Enquête

In opdracht van TKI Watertechnologie brengt de WaterCoalitieNL (Water Alliance, het Netherlands Water Partnership en ENVAQUA) sinds april 2020 in kaart wat de economische effecten en knelpunten voor de sector zijn als gevolg van de corona pandemie en de daartegen genomen maatregelen. Waar lopen ondernemers tegenaan en zijn daar waar mogelijk oplossingen voor te vinden? Om dit inzichtelijk te krijgen, is een korte enquête opgesteld die regelmatig wordt uitgestuurd.

Lees het hele persbericht, inclusief de grafieken en de toelichtingen, hier.