Watertechnologiesector heeft beperkt last van coronapandemie

Trendanalyse corona-enquête, periode april 2020 – januari 2021

De Nederlandse watertechnologiesector heeft beperkt last gehad van de coronapandemie. Dit beeld komt naar voren in een trendanalyse van enquêtes onder bedrijven in de watertechnologiesector van april 2020 tot januari 2021.

De trendanalyse is een initiatief van Water Alliance, Netherlands Water Partnership (NWP) en ENVAQUA namens Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI) Watertechnologie. Hoewel de watertechnologiebedrijven een beperkte terugval in omzet meemaakten, zijn ze door de coronacrisis wel iets voorzichtiger geworden. Zo zijn de investeringen in Research en Development (R&D) het afgelopen jaar met 20 procent gedaald. De totale investeringen in de sector zijn de afgelopen 12 maanden gemiddeld met 29 procent gedaald.

Meevallen

“Dat de coronacrisis óók in de watertechnologiesector voelbaar is, zal voor niemand een verrassing zijn. Toch lijken de gevolgen voor de sector mee te vallen”, aldus Jantienne van der Meij-Kranendonk, Directeur TKI Watertechnologie. “Dat blijkt ook uit de overheidssteun die watertechnologiebedrijven in Nederland hebben aangevraagd. Deze aanvragen daalden na de eerste coronapiek in mei 2020 sterk. Gaf in mei 2020 nog 57 procent van de respondenten aan financiële steun te hebben aangevraagd; in december was dat al gedaald naar 8 procent.” Los van het aanvragen van overheidssteun zijn met name het anders inzetten van personeel en het uitstellen van investeringen de belangrijkste acties die bedrijven in de sector hebben genomen om de economische gevolgen van de pandemie het hoofd te bieden.

De complete trendanalyse leest u hier (PDF opent in een nieuw venster)

Enquêtes

Het onderzoek heeft in de periode tussen april 2020 en januari 2021 frequent plaatsgevonden, in de vorm van enquêtes die door respondenten zijn ingevuld. Van der Meij-Kranendonk benadrukt daarbij dat het onderzoek vooral als een ‘indicatieve barometer’ voor de stemming in de watertech-sector moet worden beschouwd. “De uitkomsten geven een duidelijk beeld, maar je moet je daarbij wel realiseren dat met enkele tientallen respondenten per keer, de uitkomsten geen harde wetenschap genoemd mogen worden.”

Ook deelnemen?

Ook in 2021 wordt de enquête regelmatig onder watertechnologiebedrijven in Nederland uitgezet. Om een zo representatief mogelijk beeld te krijgen, is het van belang dat zo veel mogelijk watertechnologiebedrijven de enquête invullen.

Wilt u mee werken aan dit onderzoek, neemt u dan contact op met Matthijs Plijnaar, project manager watertechnologie bij Water Alliance en NWP via m.plijnaar@wateralliance.nl