Sessie door: Steven van Rossum

Tijdens deze sessie wordt door Steven van Rossum kort ingegaan op het WTEX10 programma voor de Nederlandse water tech sector.

Vanuit WTEX10 is namelijk een rapport opgesteld die in algemene zin de waterwetgeving in de EU in kaart heeft gebracht, met daarbij aandacht voor landspecifieke uitwerking voor Spanje en het Verenigd Koninkrijk.

De daaruit voortkomende kansen voor de water technologiesector worden toegelicht, waarbij het gaat om de concrete meetbare aspecten van die wetgeving, zoals lozingsnormen en kwaliteitseisen voor huishoudelijke en industriƫle afvalwaters, zwemwater en drinkwater(bronnen).

Aansluitend is er de mogelijkheid tot vragen stellen en een open discussie hoe de Europese Wetgeving verder verdiept (zou) kunnen worden.