Door: Doekle Yntema

Inleidende presentatie vanuit Wetsus, dat zich onder andere bezig houdt met slimme methoden om het waterdistributienetwerk te monitoren, vooral om de verwachte levensduur te kunnen voorspellen.

Maar Wetsus kijkt bijvoorbeeld ook naar de toekomst toe hoe de waterkwaliteit te monitoren middels een AI gestuurde oplossing.

Wat brengt die toekomst ons nog meer omtrent AI in de water sector en hoe zien de ontwikkelingen eruit?

Na de inleiding sluit Wetsus aan bij een ronde tafel gesprek met een aantal bedrijven die slimme oplossingen hebben ontwikkeld voor bijvoorbeeld lekdetectie, reductie van non-revenue water (NRW) en assetmanagement.

Middels een interactief en informatief gesprek waarbij het publiek betrokken wordt, wordt er uitgewisseld om het perspectief van AI te scheppen in de water sector en zeker ook hoe hierin samen op te trekken.

Doekle Yntema

Doekle Yntema, Wetenschappelijk coordinator bij Wetsus

Doekle R. Yntema received his Ph.D. degree in Electrical Engineering from the University of Twente in development of an MEMS acoustic particle velocity sensor. Doekle is currently a scientific coordinator at Wetsus, European Center of Excellence for Sustainable Water Technology, linking companies’ interests to scientific projects. His research interests cover electronics, acoustics, optics, physics, data processing and water technology. He has a good understanding of how research can be successfully implemented in applications and has experience with starting up innovative companies.

Doekle R. Yntema promoveerde als elektrotechnisch ingenieur aan de Universiteit Twente op de ontwikkeling van een MEMS akoestische deeltjes snelheidssensor. Doekle is momenteel wetenschappelijk co├Ârdinator bij Wetsus, European Center of Excellence for Sustainable Water Technology, waarbij hij de belangen van bedrijven koppelt aan wetenschappelijke projecten. Zijn onderzoeksinteresses bestrijken elektronica, akoestiek, optica, natuurkunde, dataverwerking en watertechnologie. Hij heeft een goed begrip van hoe onderzoek succesvol kan worden ge├»mplementeerd in toepassingen en heeft ervaring met het opstarten van innovatieve bedrijven.