Medicijnen zijn niet meer weg te denken uit ons dagelijkse leven. Waardoor er ook de nodige medicijnresten via het rioolwater eindigen in onze waterketen.

Er zijn vele goede initiatieven om dit zoveel mogelijk terug te dringen: door verantwoord gebruik en door bijvoorbeeld het inzamelen van ongebruikte medicijnen. Toch zal het onvermijdelijk zijn dat een deel val de medicijnresten in het riool belanden. Intensieve zuivering voorkomt in grote mate dat de resten terug in de waterketen belanden. Welke stappen we nog meer zouden kunnen/moeten nemen hoort u in deze sessie.

In deze sessie neemt Alex Berhitu (Water Alliance) en een expertise panel u mee naar de stand van zaken betreffende:
– De huidige Riool Water Zuivering Installatie; Kirsten Kuik (Waterschap Noorderzijlvest)
– Nieuwe Beschikbare Technologieën; Ton van Remmen (van Remmen UV technologie) en Hans Wouters (Brightwork)
– Technologie in ontwikkeling; Lucia Hernandez (Wetsus)
Naast presentaties van deze 4 sprekers in deze sessie ook volop mogelijkheden om mee te discussiëren met het aanwezige publiek.

Sprekers

Hans Wouters
CEO van Brightwork en BW Products, beide lid van Water Alliance, is met meer dan 25 jaar ervaring in de water en afvalwaterzuiveringsbranche, een erkend expert op het gebied van tertiaire zuiveringsconcepten zoals continue zandfiltratie. Als consultant en technologieprovider werkt Hans elke dag hard mee aan het toegepast onderzoek naar en het vermarkten van technologieën die waterschappen en industriële partijen helpen te voldoen aan de steeds striktere lozingseisen op het gebied van o.a. nutriënten en medicijnresten.

Ton van Remmen (A.M.)
Master of Irrigation Water Management Cranfield University UK, Bachelor of Tropical Land en Water Management HBCS-NL. Na het afronden van mijn opleiding ben ik gaan werken voor Euroconsult (nu Arcadis) met de focus op irrigatiewaterbeheer in Pakistan, India, China en Egypte. Gedurende deze 6 jaar heb ik ervaring opgedaan in voornamelijk grond- en ondergrondse afwateringskwesties.  In 1999 is mijn eigen bedrijf begonnen met UV-c-desinfectietechnologie. Na 20 jaar zijn we een middelgroot bedrijf in UV-technologie. Als bedrijf draagt Van Remmen UV bij aan duurzame en economische desinfectie- en geavanceerde oxidatieoplossingen. Het leven is afhankelijk van water. Daarom zorgen we voor dit water en zorgen we tevens voor de prestaties van onze technologie en de kwaliteit van het water.

Kirsten Kuik
Na het behalen van mijn bachelor diploma aan het Van Hall Larenstein, heb ik de kans gekregen om mijn carrière te starten bij Waterschap Noorderzijlvest. Als beleidsmedewerker technologie houd ik mij bezig met de beleidsontwikkeling en advisering voor de behandeling van afvalwater, nu en in de toekomst. Specifiek gericht op het vergaand verwijderen van nieuwe stoffen, waaronder Medicijnresten.

Lucia Hernandez
Lucia Hernandez Leal is wetenschappelijk project manager bij Wetsus.
In 2010 is ze gepromoveerd aan Wageningen Universiteit. Haar proefschrift richtte zich op de verwijdering van persoonlijke verzorgingsproducten uit grijswater . Sindsdien begeleidt ze projecten in verschillende onderwerpen zoals microverontreinigingen, nieuwe sanitatie en antibiotische resistentie.

Moderator

Alex Berhitu, heeft een BSc-graad in analytische chemie en ongeveer 20 jaar praktijkervaring in het verbinden van mensen en technologie. Hij is zijn loopbaan in de bedrijfsontwikkeling begonnen met geavanceerde membraanfiltratie en geautomatiseerde vaste-fase-extractie, nu richt hij zich uitsluitend op het verbinden van het Nederlandse MKB in innovatieve watertechnologie met wereldwijde wateruitdagingen en kansen. Bij de Water Alliance modereert Alex Berhitu veel matchmaking-sessies en stimuleert het open discussies over het combineren van kennis en technologie om complexe watergerelateerde problemen op te lossen, wat vaak leidt tot nieuwe zakelijke consortia en of marktkansen.

Waarom kiezen voor deze sessie?

Microverontreinigingen vormen een steeds grotere bedreiging voor ons milieu, verwijdering ervan vraagt nieuwe techniek.