“Intelligente producten, foutloos produceren in Smart Factories en nieuwe verdienmodellen.” Digitalisering (Industry 4.0) biedt grote kansen voor bedrijven die op tijd aansluiten, maar leidt tot grote risico’s voor hen die dat niet doen. Vanuit het Noordelijke Fieldlab Region of Smart Factories zoomen we in op digitalisering voor bedrijven die technologie/diensten ontwikkelen voor de watersector.

Sprekers

Hans Praat en Anno Cazemier laten zien hoe bedrijven het traject kunnen uitstippelen naar de “Industry 4.0-versie van zichzelf.” Daarna zal Jan Post ingaan op de “Digital Twin,”: de grote belofte om volledig digitale kopieën te maken van complexe producten en processen. “Wat zou je doen als je nooit meer een fout zou kunnen maken?” Ten slotte gaan we brainstormen over nut en noodzaak van digitalisering voor de watersector. Wellicht leggen we de kiem voor een pilotgroep met watertechnologie-bedrijven.

Hans Praat

Hans Praat werkt bij de NOM als business development manager voor de maakindustrie, met als kernthema’s: Smart Factories en Industrie 4.0. Hij voert onder andere de regie over de Noordelijke Smart Industry Fieldlabs Region of Smart Factories en Technologies Added. Samen met Jan Post werkt hij momenteel aan de start van de Noordelijke Digital Innovation Hub. Hans Praat is tevens de coördinator van het Smart Factory Assessment dat tijdens Waterlink wordt toegelicht.

Jan Post

Jan Post is verantwoordelijk voor de public Private Partnerships (strategische samenwerking met andere bedrijven en kennisinstellingen) van Philips Health Tech met Drachten als standplaats. Daarnaast is hij bijzonder hoogleraar Digital Manufacturing aan de Rijksuniversiteit Groningen en in Nederland verantwoordelijk voor de nationale Roadmap Smart Industry. Zijn expertise ligt op het terrein van materialen, modelleren, manufacturing, digitalisering en Digital Twins.

Portret Jan Post (links) en Hans Praat
Jan Post (links) en Hans Praat