Waterdocent naar Ha

Kollumer Leo Groendijk, docent watertechnologie op Hogeschool Van Hall Larenstein, gaat twee weken naar Ha