WaterCampus Business Café ‘Water en Sensoren’ : Deze etappe eindigt niet in een massasprint

WaterCampus Business Café: Water en  Sensoren 11 juni 2015
WaterCampus Business Café: Water en
Sensoren 11 juni 2015

65 mensen waren er tijdens het WaterCampus Business Café op 11 juni. Het thema van deze middag ‘Water en Sensoren: Meetpunt 2015’ trok een volle zaal waaronder voor ons veel nieuwe gezichten op de WaterCampus.

“Meten is weten en zodra je iets weet, zou je moeten anticiperen”
Hilde Prummel, directeur WLN, trapte het WaterCampus Business Café af met een presentatie over de stand van zaken van sensoring en water. Ze vertelde over het belang van wat ze noemt een ‘oranje sensor’. ‘We hebben nu groen en rood. Groen is goed en bij rood is het fout. We hebben behoefte aan een sensor die al in een eerder stadium kan aangeven of het fout dreigt te gaan, dan kunnen we eerder anticiperen.’ Daarnaast benadrukte Prummel dat de kracht van innoveren ligt in het samenwerken met de juiste partners. Iets waar de Water Alliance zich volledig in herkent.

Lopende projecten: van biosensoren tot Big Data
Gijs Jansen (Biotrack) vertelde over het succesvol gebruik van Aquascope en benadrukte dat er op het gebied van biosensoren enorme stappen voorwaarts zijn gemaakt. “Analysetijden van dagen zijn teruggebracht tot  een uur, echter zijn we nog lang niet uitontwikkeld”. Hans Wouters van BlueLeg Monitor is op dit moment bezig met het monitoren van oppervlaktewaterkwaliteit met de EcoWatch bij het Paterswoldsemeer nabij Groningen. In de presentatie van Peter van der Maas (WLN) was de centrale vraag: ‘Wanneer is welke kwaliteit overstortwater waar acceptabel?’ Door gebruik van de juiste sensordata kan het water in het rioolstelsel beter beheerst worden. En Marije IJszenga sprak over de uitdagingen van het implementeren van sensoren. Dat zijn er heel wat: van plaatsingsstrategie tot wetgeving. Tot slot kwam Hajo Heusinkveld (Mobile Water Management) uitleggen over de inzet van massamedia zoals de smartphone, bij het vergaren van data over oppervlaktewaterkwaliteit. Een compleet nieuw veld waar ze nog volop aan het experimenteren zijn.

Interactieve discussie
Na de pauze werden de deelnemers verrast toen ze hun stoelen aan de kant moesten zetten en al staande actief mee moesten doen aan de interactieve discussie. Een discussie die per thema werd ingeleid door Corina Carpentier (Benten Water Solutions). De thema’s waren zo gekozen dat de discussie antwoord kon geven naar wat we moeten doen om te komen tot grootschalige inzet van sensoren in de watersector. Corina werd ondersteund door een expert panel (Ans Versteeg, RIVM; Bob van Zanten, Waterschap Noorderzijvest; Dirk Vries, KWR Watercycle Research Institute en Joep van den Broeke, Optiqua BV). Onder leiding van Alex Berhitu (Water Alliance) werd het panel en het publiek naar hun mening gevraagd op de scherpe stellingen. “Eigenlijk was het best wel goed dat de deelnemers het veelal niet met elkaar eens waren, niet alleen voor een levendige discussie, maar het toont ook maar weer eens aan dat het nog niet zo makkelijk is om te bepalen hoe we komen tot grootschalige inzet van de beschikbare sensoren”. Op één stelling werd wel unaniem gereageerd: Grootschalig gebruik van sensoren in de watersector gaat er ooit van komen,  aldus Alex Berhitu.