Water voor leven, water voor iedereen!

DMT Actie Aqua4All illustratie 3.png                                     DMT Actie Aqua4All illustratie 1

Dit zal werkelijkheid worden door middel van de realisatie van een water school in de Dominicaanse Republiek.

Water for Everyone is een Nederlandse non-profit stichting die volledig gerund wordt door professionele vrijwilligers. De stichting zorgt voor onderwijs en de implementatie van oplossingen voor schoon drinkwater en voldoende sanitaire voorzieningen in ontwikkelingslanden of landen die getroffen zijn door een ramp. Een voorbeeld van deze water school is al gerealiseerd in Haïti en met uw hulp kan de organisatie nog een water school realiseren in het buurland. Het is duidelijk dat onderwijs een duurzame vorm van ontwikkeling is om actief de levensstandaard te verbeteren.

De medewerkers van DMT Environmental Technology willen een belangrijke bijdrage leveren aan dit goede doel. Zij kunnen dit niet zonder uw hulp! Daarom vragen wij uw bijdrage voor dit goede doel.

Rekeningnummer: NL13INGB0004251296
Ten name van: Stichting Water for Everyone.
Omschrijving: CLEAR

In ruil voor uw donatie zal de stichting u informeren over de voortgang van het project.
Op donderdag 7 mei zullen zij op het kantoor van DMT in Joure een cheque aanbieden aan een vertegenwoordiger van de stichting.

Volg de ontwikkelingen en financiële status van het project op http://waterforeveryone.nl/

DMT Actie Aqua4All illustratie 2

Bron: DMT Environmental Technology