Water Alliance zet Europese aanpak op de kaart

Het begint een traditie te worden: de jaarlijkse US Smart Water Conference, georganiseerd door de Akron Global Water Alliance (AGWA) in Akron Ohio. Voor de vierde keer, en alle vier de keren met een prominente rol voor de European Water Hub, de Water Alliance. Naast de Water Alliance, vertegenwoordigd door Hans Wouters, is het buitenland deze keer alleen vertegenwoordigd door Canada en Israël. Het event vond plaats op 30 en 31 mei en trok circa 200 bezoekers. Met de jaarlijkse bijdrage vanuit Nederland proberen we de stevige band tussen de Alliances om te zetten in concrete business.

Vier relevante problemen

De watersector in Noord Amerika heeft dit jaar belangstelling voor vier relevante problemen: de problematiek van GenX/PFAS in drinkwater, algenbloei in oppervlaktewater en de afgifte van toxines aan het water dat wordt ingezet voor de drinkwatervoorziening, de lood- en koperafgifte van drinkwaterleidingen op huishoudnivo en smart water solutions: smart watermeters, sensoring en monitoring, waterleiding inspectie technieken, asset management.

Water Alliance zet de Europese aanpak op de kaart

In twee volle dagen wisselen EPA, utilities, technologieleveranciers en onderzoekers kennis en kunde uit. De Water Alliance zet de Europese aanpak op de kaart en laat zien welke interessante technologieën er worden ontwikkeld in Nederland. In een aantal presentaties en pitches komen technologieën van Acquaint (geavanceerde leidinginspecties in drinkwater- en afvalwaterleidingen), Brightwork (remote RFID monitoring en control van zuiveringsinstallaties) en Senz2 (remote waternivosensoring met behulp van radartechnologie) aan de orde.

De Water Alliance onderzoekt in nauw overleg met AGWA de mogelijkheden voor Nederlandse technologiebedrijven om zaken te doen in de VS. AGWA wil dat graag ondersteunen met lokale faciliteiten. In de discussie tussen AGWA en de Water Alliance na afloop van de conferentie is verkend hoe dat praktisch ingevuld kan worden en meerdere Nederlandse bedrijven daar tegelijkertijd in gefaciliteerd kunnen worden. Recente ervaringen van de Poolse onderneming Ekoton, die zich recent heeft gevestigd in Akron en producten in de watersector vermarkt, blijken prima bruikbaar als leidraad voor Nederlandse bedrijven.

Voor nadere informatie: neem contact op met Hans Wouters (expert@wateralliance.nl).