Water Alliance tekent convenant om medicijnresten in water te verminderen

Op dinsdag 12 november organiseerde het Noord-Nederlands Netwerk Medicijnresten het congres ‘Zorg(en) om water’ in het Drentse Zeegse. Dit is de aftrap van een langdurige intersectorale samenwerking om de hoeveelheid medicijnresten in oppervlaktewater te verminderen, genaamd het Noord-Nederlands Netwerk Medicijnresten.

De dag bestond uit een gesprek met partijen uit de waterketen, de zorg en andere gezondheidsprofessionals over de beste manier om medicijnresten uit het water te houden. Met de start van dit Noord-Nederlands Netwerk Medicijnresten zal vanuit de hele keten samen worden gewerkt aan oplossingen. Denk hierbij aan voorlichting over medicijnresten, de inzameling van overgebleven medicijnen, verdere ontwikkeling van leefstijlgeneeskunde en non-farmaceutische behandelingen en meer vormen van duurzame zuivering. Hierbij zet iedere partij zich in vanuit de eigen positie en rol in de keten, vanuit een gedeeld maatschappelijk belang.

Ondertekening convenant

Tijdens het congres is de samenwerking bezegeld met de ondertekening van een convenant. Daarmee zeggen de partijen toe een netwerk te vormen in de keten en samen te werken aan vermindering van medicijnresten in afvalwater en bij te dragen aan ‘meer gezonde jaren’ in Noord-Nederland.

Het Noord-Nederlands Netwerk Medicijnresten bestaat uit: Water Alliance, Waterbedrijf Groningen, WMD Drinkwater, GGD Fryslân, Waterschap Noorderzijlvest, Waterschap Hunze en Aa’s, Wetterskip Fryslân, Waterschap Drents Overijsselse Delta, Rijksuniversiteit Groningen, Groninger Apotheken Vereniging, MediSchoon, Wetsus, Hogeschool Van Hall Larenstein, WLN, NOM, Gemeente Groningen, Centre of Expertise Water Technology en Healthy Ageing Network Northern Netherlands.