Water aan boord: nieuwe kansen voor de watertechnologie

Tijdens het WaterLink Symposium op dinsdag 19 januari was er veel belangstelling voor de maritieme themasessie. In de maritieme sector wordt al sinds jaar en dag gebruik gemaakt van de watertechnologie, van drinkwater voorziening en afvalwater behandeling op grote cruiseschepen tot ballastwater behandeling op tankers. Maar waar liggen nu de kansen op het gebied van watertechnologie bij de scheepsbouw?
Irene Overduin van de Leeuwarder Courant stelde de vraag op het Waterlink Symposium aan Renger Sijtsma (Jetten Shipyard) en Peter Zoeteman (brancheorganisatie Natherlands Maritime Technology).
Onderstaand artikel werd naar aanleding van het WaterLink Symposium gepubliceerd in de Leeuwarder Courant van zaterdag 23 januari 2016.

Artikel LC WaterLink 2016
Artikel Leeuwarder Courant door Irene Overduin