Wafilin Systems: diverse partijen plukken vruchten van de fijne samenwerking

De afgelopen maand heeft Wafilin Systems een digitale lunch georganiseerd voor een aantal van haar partners. Wafilin Systems heeft namelijk, 14 september jl., de Leeuwarder Ondernemersprijs De HET gewonnen. Samen met de belangrijke partners op de WaterCampus is stilgestaan bij het behalen van de prijs. Met deze digitale lunch die, vanwege de aangescherpte maatregelen, vanuit huis werd genuttigd, bedankt Wafilin Systems de verschillende partijen en werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om de toekomst van de WaterCampus te bespreken.

Bij de lunch waren vanuit Wafilin Systems CEO Henk Schonewille, oprichter en Technisch directeur Harry van Dalfsen en R&D Manager Jos van Dalfsen aanwezig. Daarnaast waren de directeur van de Water Alliance – Hein Molenkamp- de algemeen directeur van Wetsus Johannes Boonstra, en de  manager van het WAC en het FACT Koos Oosterhaven, aanwezig.

Belangrijke rol

Toen Wafilin Systems zich in 2004 in Leeuwarden vestigde hebben de verschillende bedrijven een belangrijke rol gespeeld. Harry van Dalfsen,  vertelt: “Toen ik hier kwam, in het Van Hall instituut, ontstond langzaam het idee van de WaterCampus. Ook Wetsus heeft hierin een belangrijke voortrekkersrol gespeeld. De samenwerkingen leidden tot meer kennis en uiteindelijk het ontstaan van de WaterCampus. Ook de Water Alliance startte toen, hier kregen veel bedrijven de mogelijkheid om onderzoek te doen. Uiteindelijk heeft dit geleid tot het bedrijvencentrum waar wij samen met andere bedrijven dagelijks opereren. ”

Door de samenwerking met de hogeschool van Hall Larenstein en haar faciliteiten op het WAC en het FACT op hun locatie in Leeuwarden, heeft Wafilin Systems in de afgelopen jaren een enorme ontwikkeling kunnen door maken. Harry van Dalfsen noemt het de ideale locatie waarbij de innovatie op het gebied van water- en foodtechnologie in het Noorden compleet tot zijn recht komt.

Diversiteit zorgt voor interactie

De diversiteit van de verschillende bedrijven, die zijn verbonden aan de WaterCampus, zorgt voor interactie en een mooie groei voor de WaterCampus. Het aandragen van de verschillende kennis en netwerken speelt nog dagelijks een belangrijke rol. Het leent zich voor mooie projecten en samenwerkingen tussen de bedrijven.

Wafilin Systems heeft zich de afgelopen jaren meer gericht op de zuivel- en voedingsmiddelenindustrie waarbij water een belangrijke rol speelt. “Voor ons een vanzelfsprekende cross-over vanwege de opmars van gezonde voeding en de daarmee samenhangende toenemende complexiteit in de productieprocessen in de zuivel- en voedingsmiddelenindustrie”, aldus Harry van Dalfsen. We zijn content met het FACT binnen de WaterCampus en hebben jaren terug de samenwerking opgezocht met het regionale Dairy Campus. Het lijntje tussen de campussen heeft ons echt geholpen om onze innovatiekracht te vergroten”, deelt Harry van Dalfsen.

Wafilin Systems heeft onderhand door de groei en professionele organisatie onder leiding van CEO Henk Schonewille een eigen netwerk weten op te bouwen maar is nog altijd dankbaar voor de netwerken en contacten waaraan de WaterCampus heeft bijgedragen.

Bron: Wafilin Systems