VIDA Webinars

Het VIDA-project – (Value added Innovation in fooD chAins) heeft tot doel de implementatie van innovatieve oplossingen voor water- en energieverbruik in de voedingssector te versnellen. In verschillende webinars wordt uitgelegd hoe het Europese mkb kan profiteren van VIDA en onder welke voorwaarden.

Op dinsdag 22 februari vond het tweede webinar in dat kader plaats. Er waren hierbij 22 deelnemers uit o.a. Spanje, Duitsland en Nederland vertegenwoordigd. Na een presentatie over de ‘Demonstration Voucher’ presenteerden Ken Stockil van Central Solutions and Barry O’Donovan van ABP Food group hoe zij samen het water- en energieverbruik in Ierse slachthuizen hebben teruggebracht en welke uitdagingen er nu nog liggen. Zo wordt er bijvoorbeeld nog steeds 4650 liter water gebruikt voor de productie van 300 gram steak. Daarna pitchten Stefano Nicoletto van het Deense Steel Nordic, Sandra Torres van het Spaanse Atria en Craig Hotchkies van het Nederlandse Enereau hun technologieën die toegepast kunnen worden in de vleesverwerkende industrie.

Volgende webinars

Op 19 en 26 februari van 10.00 tot 11.00 uur vinden de laatste twee webinars plaats. Beide zijn zeer relevant voor mkb’ers met innovatieve technologieën die toegepast kunnen worden in de voedingsmiddelenindustrie. Mkb’ers met technologieën voor de viskwekerij worden daarnaast van harte uitgenodigd om hun technologie te pitchen tijdens het webinar van 19 februari. Hierin wordt een casus uit de viskwekerij behandeld. In het webinar van 26 februari wordt uitgelegd hoe bedrijven de verschillende vouchers kunnen aanvragen.

Voor meer informatie en aanmelden voor de webinars: https://vidaproject.eu/events-list/ wilt u pitchen tijdens het webinar, neemt u dan contact op met Matthijs Plijnaar via m.plijnaar@wateralliance.nl