Vernieuwde samenwerking Vitens en Xigna in wateronderzoek

Vitens Solutions heeft de samenwerkingsovereenkomst inzake wateronderzoek vernieuwd met Xigna, marktleider op het gebied van waterveiligheidsbeheer. Zowel Vitens Solutions als Xigna staat bekend om zijn innovatiekracht, betrouwbaarheid, flexibiliteit en de juiste verhouding tussen prijs en kwaliteit. Xigna is het snelst groeiende adviesbureau op het gebied van waterbeheer met specialisaties op het gebied van Legionella, zwembad-, industrie-, ziekenhuis- en afvalwater.

De hernieuwde samenwerking, die op dinsdag 23 mei formeel van handtekeningen is voorzien, leidt tot een betere integratie op het gebied van wateronderzoeken; met kostenbesparingen en het einde van papieren logboeken als gevolg. Het eindresultaat is het online digitale wateranalyse inspectiedossier (UCare4) met normwaarde signaleringen voor alle zakelijke eindgebruikers.

Samengevat komt de samenwerking erop neer, dat beide partijen nog scherper gaan doen waar ze goed in zijn. Xigna zorgt voor inspectie, advisering en beheer van drink-, zwembad- en proceswaterinstallaties, terwijl Vitens Solutions als hypermodern laboratorium een optimale infrastructuur van bemonstering en uitvoering van wateranalyses met bijbehorende kennis levert.

Landelijke dekking en concurrerende prijzen

“De keuze in leveranciers in de zwembad- en wellness-sector is de afgelopen jaren sterk afgenomen, met prijsstijgingen tot gevolg”, zegt Clemens Stemerdink, directeur van Xigna. “De samenwerking tussen Vitens en ons bedrijf zorgt voor een zeer sterk alternatief met landelijke dekking, zeer concurrerende prijzen en snelle reactietijden, gecombineerd met uitstekende expertise in zwembadwater-behandeling.”

Xigna is het advies- en inspectiebureau op het gebied van waterveiligheid. Specialisten van Xigna verzorgen inventarisaties en evaluaties van Legionella-, zwembadwater- en koeltorenrisico. Verder dragen ze zorg voor borging van de beheertaken met inzet van het online digitaal logboek UCare4. Daarnaast is Xigna hét kenniscentrum inzake wet- en regelgeving en efficiënt waterbeheer, zoals keerklepcontroles, audits, waterbemonstering en analyse.

Xigna is KIWA BRL6010 gecertificeerd voor Legionella preventie-adviesdiensten en is Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers – VCA* gecertificeerd.

Vitens Solutions

Het Vitens Laboratorium is een van de grootste en meest geavanceerde drinkwaterlaboratoria van Europa. Vitens Solutions biedt in samenwerking met Xigna álle denkbare chemische en microbiologische analyses aan op het gebied van water. Jaarlijks worden ongeveer 850.000 watermonsters op ruim 2.300 componenten onderzocht. Het Vitens Solutions laboratorium is geaccrediteerd voor een groot aantal analyse- en bemonsteringsmethoden door de Raad voor Accreditatie op basis van NEN-EN-ISO/IEC 17025 onder nummer L043 (Leeuwarden).

Vitens Solutions hanteert ISO-normen voor Kwaliteits-, Arbo- en Milieumanagementsystemen. Hierdoor worden producten en diensten verbeterd, wordt de milieubelasting geminimaliseerd en de veiligheid en gezondheid van medewerkers optimaal gewaarborgd. Deze normen zijn opgezet volgens NEN-EN-ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007 en de ISO 14001:2004 norm. Vitens NV is voor genoemde normen gecertificeerd door DEKRA Certification B.V.