Unieke (inter) nationale underwaterdrone-trainingscursus door INDYMO: van Leeuwarden tot Indonesië en Mali

Het bedrijf INDYMO (INovative DYnamic MOnitoring), gevestigd in Leeuwarden en Delft) zal zijn onderwaterdrone-opleiding blijven aanbieden bij verschillende (inter) nationale organisaties. Het begon met succes bij VHL vorig jaar, in nauwe samenwerking met CIVwater, Nordwincollege en MBO life sciences, en zal daarom worden voortgezet in 2018 en verder worden opgeschaald naar Azië en Afrika.

 

Trainees krijgen hun underwaterdrone-diploma nadat ze zich bewust zijn geworden van problemen met de waterkwaliteit en innoverende monitoringmethoden kunnen toepassen zoals underwaterDrones met sensoren en camera’s. De training bestaat ook uit: het schrijven van een meetplan, (big) data analyseren en vertalen van deze data naar een concreet actieplan om vervuilde watersystemen te rehabiliteren. Na een training in Soerabaja (Indonesië) in 2017 zal INDYMO in maart 2018 naar Mali reizen om trainingen te geven voor de rehabilitatie van de rivier de Niger voor publieke en private partijen.

 

CEO en professor Floris Boogaard (CEO INDYMO, hoogleraar Hanze applied university): ‘goede waterkwaliteit speelt een essentiële rol in ons leven in Nederland, maar is het verschil tussen leven en dood in continenten als Afrika en Azië. We zien het als onze rol om onze kennis te verspreiden om watersystemen over de hele wereld te rehabiliteren. Deze training is een van deze methoden om dit doel te bereiken ‘

Floris is momenteel in Indonesië om onderzoek te doen naar de toepassing van drones in het onderzoek naar plastic soepproblemen in Ambon.