Uitkomsten onderzoek op Paterswoldsemeer bekend

INDYMO heeft in opdracht met het waterschap Noorderzijlvest met onderwaterdrones (uitgerust met camera’s en sensoren), bodemsensoren en grondradar ingezet (Medusa) om de kwaliteit van het water en de bodem van het Paterswoldsemeer te onderzoeken. Uit de resultaten van het onderzoek in Paterswolde blijkt nu dat er een verband is tussen de dikte van de sliblaag in ondiepe delen van het Paterswoldemeer en de troebelheid van het water. Een dikke sliblaag in diepere delen van het meer heeft minder tot geen invloed op het doorzicht.

De waterkwaliteit lijkt vooral te worden bepaald door wisselende weersomstandigheden. Hierbij speelt volgens het waterschap de wind waarschijnlijk een voorname rol bij de vertroebeling door slibdeeltjes die opwervelen. Alle metingen naar verontreinigingen tonen aan dat deze binnen de norm voor achtergrondwaarden vallen.

 

Het waterschap roemt de  revolutionaire, nieuwe onderzoeksmethode waarbij meerdere meettechnieken met elkaar worden gecombineerd (bron WaterForum). Hierdoor ontstaat volgens het waterschap een gedetailleerder, samenhangender totaalbeeld van de waterkwaliteit van de twee plassen. Deze vorm van onderzoek is daardoor beter, sneller, efficiënter en kosteneffectiever in vergelijking met het nemen van losse monsters, aldus het waterschap. Voor het onderzoek werkte het waterschap nauw samen met Medusa Explorations BV, INDYMO en de Hanzehogeschool Groningen.