De inschrijving voor de WIS Award 2018 is inmiddels gesloten. Dit jaar zijn er weer 10 kandidaten geselecteerd. Hieronder een verkorte omschrijving van de genomineerden.
Tijdens de European Water Tech Week (24-27 september) vindt op maandag 24 september de eerste pitchronde plaats en op woensdag 26 september strijden de 5 overgebleven kandidaten om de felbegeerde WIS bokaal!


1. CirTec B.V. – CRESCENDO

Omschrijving
CRESCENDO is een doorontwikkeling van de GaLiCos verdamper die reeds een ruim aantal jaren succesvol in bedrijf is. Het is een geheel uit recyclebare kunststof vervaardigde verdamper die uit eenvoudige bouwstenen modulair kan worden opgebouwd. Door de innovatieve nieuwe uitvoering, wordt het toepassingsgebied van de verdampingstechnologie verbreed. Het slimme design maakt dat CRESCENDO kan worden ingezet voor het indikken van stromen met een pH van 1 tot 14 bij temperaturen van 30 tot 100 oC. Daarnaast is de efficiënte van de installatie vergroot doordat overdracht tussen gas en vloeistof is verbeterd en de luchtweerstand een factor twee lager is door de vernieuwende vorm.

Waarom moet ‘CRESCENDO’ de WIS Award 2018 winnen?
Innovatief, vernuftig en eenvoudig!

CRESCENDO is de duurzaamste verdampingstechniek die op de markt beschikbaar is. Door gebruik te maken van restwarmte als energiebron wordt de thermische belasting van koelwater op oppervlaktewater beperkt en is gebruik van fossiele brandstof beperkt of zelfs overbodig. Door damprecompressie (AVaR) te integreren in de CRESCENDO kan laagwaardige warmte nog efficiënter worden ingezet, met een besparing op het verbruik van thermische energie van ca. 80% tot gevolg.

2. Bronwater Zuivering Nederland bv – Erfafspoelwater zuivering

Omschrijving
De erfafspoelwater zuivering is ontwikkeld teneinde regenwater wat op het verharde bedrijfsterrein valt te reinigen zodat het gebruikt kan worden op het bedrijf. Het betekent dat dit water niet meer in mestsilo’s of – kelders moet worden opgeslagen (lozen op oppervlakte water is verboden). Maar geschikt is voor spoelwater ed.

Voordelen
1. Minder opslag capaciteit nodig (lagere bouwkosten).
2. Lagere uitrijkosten voor het injecteren van de met de mest opgeslagen hoeveelheid erafspoelwater
3. Besparing in tijd voor het uitrijden van de silo of kelder inhoud
4. Besparing op water verbruik en dus lagere kosten van waterverbruik
5. Groot milieuvoordeel.

Waarom moet ‘Erfafspoelwater zuivering’ de WIS Award 2018 winnen?
1. Vanwege het grote voordeel voor het milieu (besparing op water en uitstoot van uitlaatgassen)
2. Besparing op de kosten van bedrijfsvoering.

3. FORU-Solution – FORU 70

Omschrijving
Transport, productie en opslag van olie is een riskante onderneming. Het risico dat er olie gemorst wordt in het water is groot. FORU Solution heeft een hydraulisch aangedreven skimmer ontwikkeld om gemorste olie van het (zee) water oppervlak te halen. Het is een robuust, mechanisch product en heeft een slimme boei vorm wat ervoor zorgt dat de skimmer goed op de golven werkt. Bovendien bestaat het uit weinig onderdelen en afstel mogelijkheden, zodat het gemakkelijk te onderhouden en te bedienen is.

Waarom moet ‘FORU 70’ de WIS Award 2018 winnen?
Parallel aan de vijf jaar intensieve ontwikkeling is FORU Solution lid van de Water Alliance. Watertechnologie ontwikkelen om een positieve bijdrage te leveren aan onze omgeving is waar het noorden voor staat. Dit stukje Hollandse water-innovatie staat voor werkgelegenheid. Dit product is het resultaat van Noord Nederlandse nuchterheid en slimheid gecombineerd met vragen uit een wereldmarkt. Met de WIS Award krijgt de FORU de mondiale aandacht die het nodig heeft om een versnelling in verkopen te krijgen.

4. SolteQ Energy bv – FreshWaterMill

Omschrijving
Een prachtig (sub)tropisch strand, een heerlijke bries, een bijna paradijselijke omgeving, als …… er drinkwater (en elektriciteit) zou zijn!
Ons product kan van een armoedig strand, een paradijs maken, de eerste bestaansbehoeften invullen (drinkwater) en de aanzet tot ontwikkeling geven (landbouw, toeristen industrie, enz).
Een hydraulische windmolen, die wind energie omzet in hoge druk, en die hoge druk wordt via hoge druk buizen naar de fundatie gebracht en daarmee wordt een reverse osmosis ontziltingseenheid aangedreven. En als de wind wat harder waait, wordt er van de extra energie elektriciteit gemaakt.
Er hoeft geen elektriciteitsnet naar toe te worden aangelegd. Het kan allemaal off-grid. En het systeem bestaat uit onderdelen die robuust zijn en ook in intensieve industrieën worden gebruikt. En de kosten? € 0,001per liter.

Waarom moet ‘FreshWaterMill’ de WIS Award 2018 winnen?
Het product is 100% duurzaam en economische betaalbaar. Zorgt voor de eerste bestaansbehoeften van bijna 1 miljard mensen. Maakt het overbodig dat deze mensen naar de armoede gebieden rond de grote steden moeten trekken. Kan verder een ondersteuning zijn economische en toeristenindustrie ontwikkeling en voor landbouw.
Maakt verder de uitrol van infrastructuur van waterdistributie en elektriciteitsdistributie overbodig. Geen logistieke rompslomp met diesel transport voor aggregaten e.d.
Het WIS Award 2018 helpt om beter in de aandacht te komen met een goed promotie programma.

5. Hydraloop International BV – Hydraloop

Omschrijving
Hydraloop is een innovatief in-huis waterrecyclingsysteem dat douche-, bad- en wasmachinewater opvangt, reinigt en desinfecteert. Hydraloop water is schoon, helder en veilig en voldoet aan internationale normen. Het water kan worden hergebruikt voor verschillende doeleinden zoals toiletspoeling, wasmachine en de tuin. Hydraloop bespaart water door 85% van het totale binnenshuis gebruikte huishoudelijk water te recyclen.

Waarom moet ‘Hydraloop’ de WIS Award 2018 winnen?
Het is onze visie dat over 20 jaar geen huis meer gebouwd zal worden zonder een in-huis waterrecyclingsysteem en dat het een standaard item wordt in huis, zoals ook een wasmachine en koelkast.  Het is onze missie dat zoveel mogelijk consumenten, aannemers, projectontwikkelaars, architecten en dealer/installateurs, waar dan ook ter wereld, te weten komen over ons unieke Hydraloop systeem. We verwachten dat het winnen van deze prestigieuze Award substantieel kan bijdragen onze missie en ons kan helpen deze verder uit te dragen zodat we een bijdrage kunnen leveren aan een betere wereld.

6. Mijn WaterFabriek – Drop2Drink-unit

Omschrijving
De Drop2Drink-unit is een zuiveringssysteem waarmee zowel kwalitatief onbetrouwbaar drinkwater als regenwater microbiologisch veilig gemaakt wordt en daardoor geschikt is voor consumptie. De zuivering wordt multi-barrier uitgevoerd middels microfiltratie, actief koolfiltratie, ultrafiltratie en UV-techniek als optionele back-up. De ultrafiltratie (membraantechnologie) wordt uitgerust met een integriteitstest waardoor de waterkwaliteit te allen tijde gewaarborgd is. De D2D-unit is bedoeld voor huishoudens en kleine gebouwen en is laag geprijsd, zodat ook mensen met een beperkt budget deze kunnen aanschaffen.

Waarom moet ‘Drop2Drink-unit’ de WIS Award 2018 winnen?
Waterschaarste wordt één van de grootste problemen wereldwijd, onder invloed van klimaatverandering, economische groei en bevolkingsgroei. Centraal ingerichte watersystemen zijn lineair ingericht en leiden tot verspilling van natuurlijke hulpbronnen. De D2D-unit stelt mensen in staat om zelf, decentraal, betaalbaar drinkwater te produceren. De maatschappelijke waarde is enorm groot.

7. SEMiLLA Sanitation Hubs BV – SEMiLLA Sanitation Hub

Omschrijving
Wat is ons doel: Het ontwikkelen en in de markt zetten van mobiele en permanente sanitation hubs, zelfvoorzienend, die offgrid menselijk afvalwater zuivert tot compost (tbv grondverbetering), plantmeststoffen en loosbaar of irrigatie water. De hub is aan te sluiten op zowel mobiele als vaste sanitaire infrastructuren. De hub is daarnaast direct te koppelen aan een geconditioneerd meerlagen teeltsysteem voor de productie groente. De hub is bedoeld voor noodhulp en inzet in vluchtelingenkampen of ontwikkelingshulp. Dat is hoofddoel, echter is de techniek ook zeer bruikbaar bij de verduurzaming van festivals. Tevens kan het systeem geïmplementeerd worden in gebouwen om deze off-grid te maken.

Waarom moet ‘SEMiLLA’ de WIS Award 2018 winnen?
2030 komt snel dichterbij. Wereldwijd moeten er stappen gemaakt worden om voor iedereen goede sanitatie en schoon drinkwater beschikbaar te krijgen! Daarnaast mag niemand meer honger hebben in de wereld. Ons systeem draagt bij aan deze doelen. Het moet aandacht krijgen! Het laat zien dat door circulair te denken en te handelen iedereen de basisbehoeften van leven kan hebben: schone toiletten, schoon water en voedsel.

8. WLN  – RT-PCR E.coli

Omschrijving
Microbiologische drinkwatercontrole gebeurt met de aloude kweektechnieken. Na reparatie in het drinkwaternet worden drinkwatermonsters onderzocht op de indicatororganismen E. coli en enterokokken. Daarbij kost het minimaal 44 uur voordat het drinkwater kan worden goedgekeurd. Een langdurige onderbreking in de drinkwaterlevering of de noodzaak tot het geven van een kookadvies, waarvan bekent is dat het slechts de helft van de mensen bereikt. Dat kan beter! Met nieuwe moleculaire technieken zijn bacteriën sneller aan te tonen. WLN heeft, als eerste ter wereld, methodes ontwikkeld waarmee fecale indicatoren in drinkwater binnen vier uur kunnen worden aangetoond.

Waarom moet ‘RT-PCR E.coli’ de WIS Award 2018 winnen?
Deze methode markeert de omslag op het gebied van biologische analyse van food quality water. Een omslag van klassieke kweekmethodes naar moderne DNA/RNA technieken. Dit is een paradigma shift van het zuiverste water op ons vakgebied. Daarnaast is het op gebied van food quality water een mondiaal unieke toepassing, ontwikkelt door een in Nederland geworteld bedrijf. Het betekent voor de klanten in de Food industrie een zeer wezenlijke verbetering in hun bedrijfsvoering, na reparatie en geplande fabriekstops. Sneller zekerheid over de hygiënische veiligheid betekent sneller weer in bedrijf en sneller weer in-business.

9. Royal Eijkelkamp – Water Access Point (WAP)

Omschrijving
De Water Access Point (WAP) maakt het mogelijk in afgelegen, rurale gebieden veilig drinkwater te verschaffen zonder aansluiting op het waterleidingnet. Een WAP is uitgerust met vier zonnepanelen die een Grundfos dompelpomp Grundfos van stroom voorzien. Het materiaal en de onderdelen die voor de WAP worden gebruikt, zijn zorgvuldig gekozen om duurzaam gebruik van de installatie te verzekeren. De WAP is gemakkelijk te installeren en kan worden beschermd door een betaalbare ombouw. Als extra optie kan de WAP worden geleverd met een prepaid betalingssysteem. Dit systeem wordt gekoppeld aan het waterreservoir en stelt klanten in staat met een digitale prepaidkaart (Tag) voor hun water betalen. De WAP kan in elk boorgat worden geïnstalleerd. Beheer en onderhoud van het betalingssysteem is tot een minimum beperkt en kan worden uitgevoerd met een smartphone of laptop.

Waarom moet ‘Water Access Point’ de WIS Award 2018 winnen?
Er zijn al talloze drinkwatersystemen bedacht in het verleden. De WAP is innovatief door het robuuste ontwerp, optioneel betaalsysteem en de mogelijkheid om het systeem te combineren met een sociaal en economisch aspect, de Water Ondernemer. Bovendien past de WAP perfect binnen de Sustainable Development Goals van de UN.
Door bij het Water Ondernemer concept de verantwoordelijkheid bij ondernemers neer te leggen die de WAP beheren en exploiteren waarborg je de duurzaamheid van zowel de WAP als watervoorziening voor inwoners van de rurale gebieden rondom de WAP.

10. SenZ2 BV – Wireless Level Radar

Omschrijving
SenZ2 heeft het als eerste ter wereld voor elkaar gekregen om de beste niveau (level) meettechnologie te integreren in een volledig geïntegreerde en draadloze sensor oplossing. Betrouwbaar, onderhoudsvrij en eenvoudig in gebruik.
De Wireless Level Radar is een nieuw type draadloze radar niveau meter (level transmitter) waarbij een accu-pack en communicatiemodule is geïntegreerd in één robuuste en waterdichte behuizing.

Waarom moet ‘Wireless Level Radar’ de WIS Award 2018 winnen?
Ten eerste maakt dit product het mogelijk voor waterbeheerders met een kleinere beurs toch over een geavanceerd meetnet en waardevolle metingen te beschikken. Denk hierbij ook aan flood-warning applicaties in minder ontwikkelde landen welke direct van waarde kunnen zijn.
Ten tweede is dit een volledig Nederlandse innovatie, zowel de ontwikkeling als de productie. Hierbij is kennis en kunde van 3 Nederlandse technologieclusters van wereldniveau ingezet: Water-, Chip-, en Radartechnologie. Een perfect internationaal export product.