Terugblik WaterCampus Business Café Watertechnoloog ontmoet Voedingstechnoloog’

Op 11 juni jl. organiseerde Water Alliance in samenwerking met Van Hall Larenstein een voorbeschouwing op de reeks van WaterCampus Business Café’s rondom het thema ‘Water in de voedingsindustrie’. In het totaal kwamen ruim 150 Nederlandse voedingsmiddelen producenten,  watertech-ondernemers en onderzoekers online voor deze voorbeschouwing.

Urgentie en uitdagingen terugdringen waterverbruik

De 2 droge zomers van afgelopen jaren hebben er voor gezorgd dat het steeds belangrijker is geworden om iets te doen aan ons waterverbruik. De industrie kan het zich niet permitteren om stil te vallen door een watertekort. Er blijft weinig anders over dan óf minder water gebruiken, óf water te hergebruiken. Je zou kunnen zeggen dat de tijd van kleine stapjes voorbij is en dat er grote sprongen gemaakt moeten worden als we straks niet zonder water willen zitten.

De Watertechnoloog

Na een welkomstwoord en inleiding door Alex Berhitu van de Water Alliance en een uitleg over waar de Water Campus, Water Alliance en Van Hall Larenstein voor staan, werd het inhoudelijk programma afgetrapt door André Mepschen. André is binnen Water Alliance verantwoordelijk voor Business Development Nationaal. Hij ging met de presentatie ‘Water is te goedkoop’ in op het punt om bij waterhergebruik verder te kijken dan alleen water. In het afvalwater binnen de voedingsmiddelenindustrie zit vaak veel waarde, denk hierbij o.a. aan reinigingsmiddelen en product(resten). Door deze mee te nemen in de business-case en na te denken hoe een dergelijke unit geïntegreerd zou moeten worden in de fabriek, is er vaak meer mogelijk dan men op eerste hand zou denken.

De Voedingstechnoloog

In het tweede deel nam Peter de Jong, Lector Zuiveltechnologie aan Hogeschool Van Hall Larenstein, ons mee naar de toekomstige 4 sessies die gepland staan:

  1. Innoveren met behoud van voedselveiligheid.
  2. Performance fabrieken verbeteren in een virtuele omgeving.
  3. Efficiency verhogen door vervuiling te verminderen en effectiever reinigen.
  4. Water als ingrediënt in de levensmiddelen.

Hierbij werd stilgestaan bij waterschaarste, energiekosten, contaminatie bij waterhergebruik, kans op recall van het product, optimaliseren CIP-procedures (Cleaning in Place) en vele andere punten. Het is een duidelijk verhaal als het gaat waar de voedingsmiddelenindustrie tegenaan loopt bij het veranderen van haar procedures, maar ook dat er vele mogelijkheden zijn om daar iets aan te doen!

Innoveren met behoud van voedselveiligheid

In het laatste deel van Peter werden de drie sprekers voor de eerste sessie van 15 oktober aanstaande, Innoveren met behoud van Voedselveiligheid, geïntroduceerd via een videoboodschap. Als eerste kwam Marjon Wells van NIZO aan het woord. Zij zal 15 oktober ingaan op contaminatie tijdens reiniging en processing aan de hand van een aantal cases. De tweede spreker die zich voorstelde was Martin Bosscher van Grolsch, een door de wol geverfde specialist op het gebied van utilities binnen de brouwerij. Zij hebben de afgelopen al tot 30% weten te reduceren aan waterverbruik, met name door middel van waterhergebruik en dat zal hij verder in detail komen vertellen in zijn presentatie. Als laatste spreker kwam Peter van der Maas, Lector Duurzame Watersystemen bij Van Hall Larenstein aan het woord. Hij zal in gaan op innoveren voor duurzaam gebruik van water in de voedingsmiddelenindustrie, met behoud van voedselveiligheid.

Meld u alvast aan voor de webinar via deze link!