Terugblik op een uiterst succesvol Symposium Slibontwatering

“Wat een opkomst!”

“Niet eerder een symposium meegemaakt waarbij de opkomst zo overweldigend was en de interactie tussen mensen zó dynamisch ”, aldus Remmie Neef, senior consultant bij Brightwork en mede organisator van het symposium. Het symposium, georganiseerd door Stowa, het CADoS consortium en Water Alliance vond plaats in het spoorwegmuseum in Utrecht en was “volledig uitverkocht.”

Hoewel de inschrijvingen eerder al het maximum aantal had bereikt kwamen er toch nog spontaan aanmeldingen binnen via andere kanalen. Files, stortbuien en uitgevallen treinen weerhielden de deelnemers niet en om 10.00 was de zaal in het unieke Spoorwegmuseum helemaal gevuld.

 

Vernieuwing in slibketen kent een prijs

Dagvoorzitter Merle de Kreuk (professor Environmental Technology aan TU Delft) wist de deelnemers te raken en te enthousiasmeren. Op scherpe wijze trapte ze het symposium tijdens de plenaire sessie af. In de key-note lezing “de waarde van slib” onderstreepte Gerrit-Jan van de Pol (directeur GMB) dat we bereid moeten zijn om te investeren in verduurzaming om de daad bij het woord te voegen. “We moeten ons geen illusies maken dat vernieuwing in de slibketen geen prijs heeft.”, aldus Van de Pol. Het was een ideale aftrap voor de pitches, waarin door de sessieleiders en gastsprekers van de parallel sessies de kern van de lezingen werden geduid. In bijna battle-achtige vorm werd er gepitched, gediscussieerd en beargumenteerd. Dit alles onder de enthousiaste en prikkelende begeleiding van mevrouw De Kreuk.
Tijdens de pauzes werd er stoom afgeblazen en discussies werden gecontinueerd. De “Wall of Support” van de Water Alliance werd optimaal ingezet om stellingen voortvloeiend uit de verschillende onderwerpen nog eens bij de kop te pakken; om in gesprek te gaan en om elkaar te leren kennen.

’s Middags gingen de deelnemers in de volgende parallelsessies uit elkaar;
1. Ontwatering
2. Drogen van ontwaterd slib
3. Poly-electroliet
4. Voorbehandelen van slib

De gehouden presentaties zijn onderaan het artikel te vinden.

Kennisuitwisseling blijft nodig

Tenslotte kwamen alle deelnemers bij elkaar in een slotsessie met korte wrap-ups over de inhoud en de conclusies van de dag: we zijn er nog lang niet, maar door uitwisseling van kennis komen we wel verder. Er worden veelbelovende technieken getest, maar we moeten vooral ook leren van onze fouten. De rol van waterschappen als launching customers blijft een belangrijke drijfveer voor innovatie. Zijn we nu klaar met symposium over de ontwikkelingen op gebied van slibontwatering? “Nou, nee. Gezien de reacties en de conclusies was dit een mooie start om volgend jaar een tweede symposium te organiseren over “symposium slibontwatering 14 september en toen?”.

Drogen 1 Mark Verheij-LT Banddroger Rwzi Ede Mark Verheij WSVV
Drogen 2 Joost van den Bulk-Slibdroging in kassen met laagwaardige warmte TAUWpptx
Drogen 3 Willy Poiesz-Slibdrogen met warmtepompen Presentatie 14 sep 2017
Gerrit Jan van de Pol-Key Note Speaker 170914_Symposium slibontwatering_waarde van slib_1
Ontwatering 1 Remmie Neef-CADoS 2017-09-14 Cados Presentatie v4
Ontwatering 2 Harm Baten-Borstelcentrifuge 20170914 Borstelcentrifuge Slibontwatering
Ontwatering 3 Sabrina Koning-Schroefpers De reis naar de schroefpers
PE 1 David Berkhof-Slibontwatering met kationen 20170914 RHDHV
Voorbehandelen 2 Marc Bennebroek-TDH en ontwatering PPP Symposium Slibontwatering TDH Venlo 2017
Voorbehandelen 3 Sander Grootjes-Torwash en Hans Kuipers
Voorbehandelen 4 Saskia Hanneman-Slibproducties op RWZI’s slibsymposium