Terugblik Aquatech Amsterdam

Vorige week gonsde het van de activiteiten in de RAI, Aquatech Amsterdam was van start gegaan! Als beurs was het de plek om waterprofessionals (van over de hele wereld) te ontmoeten en de plek om op de hoogte te blijven van de laatste trends in watertechnologie, het bood ook een broodnodige gelegenheid om te socializen en (face to face) te netwerken.

Echt Nederlands

Net als in voorgaande jaren was het opvallende Nederlandse paviljoen met zijn typische ‘koninklijke’ oranje en blauwe kleurstelling onmogelijk over het hoofd te zien, met recht de innovatie hotspot op ’s werelds grootste vakbeurs. Of het nu gaat om waterverwerking, drinkwater of afvalwater. Het paviljoen werd mede georganiseerd door NWP, ENVAQUA en Water Alliance. In het hart van het Nederlands Paviljoen stond het Holland Innovation Park (HIP) van Water Alliance, dé plek om pioniers te ontmoeten en op de hoogte te blijven van de nieuwste trends, ontwikkelingen en technologieën uit Nederland. Gezien de aandacht die de acht deelnemers kregen, was het zeker een echte blikvanger. Als je goed keek, zag je zelfs bezoekers de WaterProof Aquatech special lezen, waarmee de acht innovators die op het HIP deelnamen in de spotlight stonden.

Wie stonden er op het HIP? U kunt natuurlijk nog steeds kennismaken met de pioniers.

Acquaint with Pipe Scanner and the Acquarius
DeSah with 2 systems for wastewater treatment
EMI Twente with DoReMi (Donnan Dialysis ReMineralization)
Ferr-Tech with Ferrate (VI)
Hydraloop with the  Hydraloop a revolutionary greywater recycling system
ROLAPAC, is an innovative and patented floating layer remover for sewage pumping stations
Van Remmen UV Technology with Advanox- MicrOx
UVOX with UVOX Redox

Het HIP bood naast een unieke plek, een prettige sfeer voor de bedrijven om hun technologie aan de wereld te laten zien, bovendien was er aan het eind van elke dag ook volop gelegenheid voor de HIP-ers om hun innovaties te pitchen aan het verzamelde publiek bij de Aqua Lounge.

In case you weren’t able to make it to Aquatech, here is your chance to go on a tour of the HIP

Een integraal onderdeel van het paviljoen is natuurlijk de WaterCampus, met de informele catchphrase: ‘how can WaterCampus help you?’ en interessante demo’s kon de bezoeker niet om de stand heen. Het WaterCampus ecosysteem is er dan ook voor iedereen die een uitdaging heeft in watertechnologie of wanneer iemand zijn innovatieve watertechnologie business wil versnellen via een van de partners Wetsus, CEW, CIV Water of Water Alliance.

Programma
Het volle programma verspreid over 4 dagen, over de 4 Aquatech HUBs en natuurlijke vele conferentiezalen, zorgde voor interessante kennisdelingssessies en talloze zakelijke kansen. Water Alliance organiseerde verschillende activiteiten tijdens de Aquatech dit jaar. Het programma begon op woensdag met een ontbijtsessie voor de Europese watersector, vroeg opstaan is niet voor iedereen weggelegd, maar een sessie die de geest, het lichaam en mogelijk de business van brandstof voorziet was zeker erg populair. Het belangrijkste doel van de ontbijtsessie was om samenwerking te vergemakkelijken en zakelijke contacten te leggen.

Het concept blonk uit in eenvoud en doeltreffendheid, stel je 4 ronde tafels voor en per tafel een hoofdonderwerp. Aan elke tafel zat een case-owner, een moderator en 12 bedrijven uit 4 verschillende Europese landen. Tijdens deze sessies hebben bedrijven met complementaire technologie genetwerkt en mogelijke samenwerkingsmogelijkheden geïdentificeerd.

Tijdens deze sessies werden de volgende onderwerpen besproken;

  • Water reuse in the dairy industry – Friesland Campina
  • Resource recovery – Waterschap Brabantse Delta
  • Removal of organic micro pollutants from WWTP effluent – Waterschap Aa en Maas
  • Intelligent piping systems – Iot Senors

#TheFutureIsWater
Op Donderdag bezocht Olympisch medaille winnares en professioneel zeilster Marit Bouwmeester het Nederlands Pavilion, dit deed zij in haar rol als ambassadrice voor de Future Is Water. Na een korte Q&A sessie nam directeur Hein Molenkamp van de Water Alliance haar mee voor een rondleiding over het Holland Innovation Park. Marit mocht zelfs een aantal innovaties zelf testen, zoals de PipeScanner van Acquaint.

About the Future is Water
Bewustwording is het grootste middel voor verandering, dit is precies wat Future is Water beoogt. Het maakt gebruik van de kracht van sport om een duurzame en milieuvriendelijke impact te maken. De Toekomst is Water is een nieuw Nederlands initiatief, opgezet door het Koninklijk Nederlands Watersportverbond en TIG Sports.

Dutch programme
Op vrijdag 5 november, de laatste dag van Aquatech, stond Nederland en de Nederlandse taal centraal op het Nederlandse paviljoen. In het kader van het Nederlandse programma organiseerden ENVAQUA, TKI Water en Water Alliance diverse sessie. Hoewel dit programma in het Nederlands was, was er een behoorlijke opkomst voor deze sessies.

Toekomstvisie wet en regelgeving Legionellabeheersing door ENVAQUA
De regel- en wetgeving voor legionellabeheersing wordt herzien. Deze maand stuurt het Ministerie van I&W twee belangrijke rapporten hierover aan de Minister Barbara Visser en zij aan de Tweede Kamer. De Expertgroep Legionella is actief betrokken geweest bij de totstandkoming van deze rapporten. Tijdens deze sessie werd de whitepaper onthuld, u kunt het hier zelf lezen. In deze whitepaper zet Egbert Leiting drie belangrijke onderwerpen uiteen over Legionella non-pneumophila, Europese regelgeving en het benutten van de potentie van technologie. David van Petersen geeft vanuit de TKI Urban Energy zijn visie op Legionella in de energietransitie.

Water in de energietransitie door TKI water & Water Alliance
De energiesector zit midden in de grootste transitie ooit, de roep om duurzame energie wordt steeds groter. Naast wind- en zonne-energie biedt water een bron van warmte en energie, ook in een vlak land als Nederland. Welke rol speelt aqua thermische energie in de energietransitie en welke ontwikkelingen zijn er gaande?

Henk Looijen – Rijkswaterstaat sprak over Aquathermie: warmte en koude uit water benutten in de energietransitie. In de veelzijdige sessie kwamen nog meer vormen van aquathermische energie aan bod, Frank Oesterholt van KWR sprak over Thermische energie uit drinkwater: kansen, effecten en onderzoeksvragen, verder werd energie uit afvalwater en slibketen besproken door Josien Ruijter – HVC. Na de sessie presenteerden de sprekers ook hun uitdagingen en was er uiteraard ruimte voor discussie, tijdens de discussie leidden prangende vragen tot een gedeeld gevoel dat er nog veel kansen liggen.

Talkshow – Koudwatervrees in de industriële watertransitie
Waterschaarste dwingt de industrie tot her-evaluatie van zijn strategische positie. Blijft er genoeg water beschikbaar met de vereiste kwaliteit? En welke eisen stelt de overheid aan de kwaliteit van het geloosde water? Of kiest men liever voor een circulaire aanpak en hergebruik van de waterstromen? Steeds meer industriële grootverbruikers nemen nu al maatregelen om de license to operate te borgen. Toch lijkt een deel van de industrie nog koudwatervrees te hebben. Komt dat door onzekerheid over de toekomst, technische belemmeringen of misschien wel een uitdagende businesscase?

In een Live Talkshow gaven André Mepschen (Water Alliance), Mariska van Dalen (Lamb Weston / Meijer), Emiel Nijhuis (RWB Water) en Thomas Wagner (WUR) onder leiding van gastheer Wim Raaijen (Industrielinqs) openheid over de kansen en bedreigingen van waterschaarste voor de industrie.

De conclusie was dat de juiste technologie er wel is en het besef dat het nodig is ook wel, maar de business case (denk ook aan afvalwaterkosten en terugwinnen aan nutriënten/energie) en meer lokaal samenwerken kan hier wellicht een goede boost kunnen geven. Bij de deelnemers was het gevoel duidelijk aanwezig dat het zeker de moeite is om dit onderwerp in een later stadium nog verder uit de diepen.

Samenvattend
Wanneer we de deelnemers vragen hoe ze Aquatech ervaren hebben deze editie, dan is een van de meest gehoorde observaties dat het aantal bezoekers misschien wat lager ligt, maar de kwaliteit van de (zakelijke) gesprekken des te hoger. ‘Veel bezoekers zijn op Aquatech duidelijk met een ‘missie’, of zo te zeggen ze hebben duidelijke doelen. Normaal gesproken heb je (soms) nauwelijks tijd om je relaties te spreken, dit jaar was er zeker een betere balans, we hebben veel potentiële klanten gesproken en hebben veel leads om op te volgen.’

Kon je helaas niet naar Aquatech komen?

Je kan 6 – 9 november 2023 alvast in uw agenda noteren voor de volgende editie.