Water Alliance haalt nieuwe ideeën op met TKI Wall of Support tijdens bijeenkomst IKN

Donderdag 20 april organiseerde de Stichting IKN (Innovatie Kenniscentrum Nederland) in samenwerking met de Water Alliance een Netwerkdag in het IKN-gebouw in Ede.

Naast presentaties van een 40-tal bedrijven op de permanente beursvloer, waren er lezingen rondom het thema “De waterkwaliteit in Nederland moet sneller verbeteren, wat gaan wij daaraan doen?”. Er waren diverse presentaties van bedrijven en semi-overheden over uiteenlopende onderwerpen binnen dat kader.

Tussen deze presentaties door was er gelegenheid om de beursvloer te bezoeken en gebruik te maken van de door de Water Alliance gefaciliteerde Wall of Support, waar deelnemers door middel van vragen/innovaties/problemen in contact kunnen komen met oplossingen die nieuwe relaties hen kunnen bieden.

Dit was de eerste keer dat de Water Alliance en IKN samen een netwerkdag organiseerden. Er wordt door beide partijen positief op teruggekeken. Daarom wordt er dan ook gekeken naar eventuele toekomstige samenwerkingen.

Dat de IKN en de Water Alliance raakvlak hebben, bleek ook onder de leden. Zo is Aan de Stegge Bouw & Werktuigbouw (reeds lid van de Water Alliance) gevraagd ook IKN lid te worden. “Stichting IKN heeft het hele jaar door een permanente beursopstelling waar gemeentes, waterschappen en bedrijven kennis komen halen en uitwisselen ten aanzien binnenstedelijk water. Dit kan gaan over riolering, regenwater infiltreren en lokaal zuiveren van afvalwater. Binnen dat laatste past het concept van Organica, waar onze specialiteit ligt, perfect,” legt Christian Beuzel, Sales Manager Water & Industry van Aan de Stegge, uit.