Regelingen beschikbaar voor MKB om te innoveren

Bedrijven die investeren in productiemiddelen, product- of procesontwikkeling of in inzet van externe deskundigheid voor strategische vraagstukken weten dat de kosten voor de baten uitgaan. Soms is het mogelijk een deel van de kosten middels subsidie te verlagen. Zoals met de algemene regelingen:

–          Wet Bevordering Speur en Ontwikkelingswerk (WBSO 2018)
–          Versneller Innovatieve Ambities 2018 (VIA 2018)
–          KENNIS EN INNOVATIE (KEI 2018)

Bekijk www.123subsidie.nl voor een overzicht van een aantal regelingen die met name interessant kunnen zijn voor innovatieve (MKB-)bedrijven. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw subsidie adviseur.