Recap TechTalk Waterschaarste in de industrie

Op 18 april namen 60 water experts deel aan de TechTalk over waterschaarste in de industrie. Brightsite was de gastheer, op het Chemelot terrein in Geleen.

Na decennia van een schijnbaar oneindige beschikbaarheid van grondwater, oppervlaktewater en rivierwater, ontwaken we langzaam uit deze zoete droom. De drinkwaterbedrijven luiden de noodklok en het RIVM bevestigt: in sommige plekken in Nederland komt de drinkwatervoorziening in gevaar.

Maar niet alleen de bronnen van drinkwater staan onder druk, ook de industrie onttrekt water uit de grond, uit rivieren en meren om toe te passen in processen en om te koelen. En de industrie produceert afvalwaterstromen die moeten voldoen aan steeds strenger wordende nationale en Europese eisen.

Lianne van Oord van Sitech vertelde over de waterambities op het Chemelot en over de roadmap om te komen tot minder oppervlaktewatergebruik. Daarna vertelde Johann Poinapen van KWR over zijn ervaringen in twee Europese onderzoeksprojecten waarin gezocht wordt om meer waarde uit afvalwater te oogsten, aan manieren om met industriële symbiose minder watwr nodig te hebben en over de potentie van digitalisering van water in industriële processen. Daarna kwamen de technologiebedrijven aan het woord. Gert-Jan Oude Egberink van Nijhuis Saur Industries vertelde over een kippenslachterij in Polen die productielijnen hebben kunnen uitbreiden en toch minder water te onttrekken en te lozen. Over hoe je ongewenste stoffen uit water kunt halen vertelde Karel Bruins Slot van Pentair X-Flow. De micro-ultra- en nanofiltratie membranen kennen een breed toepassingsgebied. Maar hebben we eigenlijk wel een probleem met waterschaarste? Of is er misschien alleen op sommige momenten te veel en op ndere momenten juist te weinig water. Koren op de molen van de laatste twee sprekers, Chretien Hendriks van Genap en Jouke Velstra van Acacia Water, die helpen om water respectievelijk boven- en ondergronds op te slaan.

Na de presentaties en de discussies, onder meer met aardappelverwerker Avebe over de afvoer van concentraatbrein, en een lunch bezocht de groep de Integrale afvalwater zuiveringsinstallatie waar al het water van Chemelot centraal wordt gezuiverd.

Het was een inspirerende en leuke dag!