Friso Douwstra is wethouder van de Gemeente Leeuwarden. Hij is verantwoordelijk voor de portefeuilles Economische Zaken, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Onderwijs, Infrastructuur, Verkeer en Vervoer, Innovatie en Watertechnologie.

Investeren

“Een gezond klimaat om te werken, te leren en te ontwikkelen binnen een bereikbare gemeente is mijn algemene doel. Daarin vind ik het van belang om te investeren in het grootste kapitaal dat we hebben:  de mens. Én in schoon water en watertechnologie. Want water is een schaars goed in de wereld. Investeren in water is goed voor de stad, regio en de wereld.’

Nevenactiviteiten

Naast zijn verantwoordelijkheden als wethouder is Douwstra actief lid van het CDA en De Europese Volkspartij (EVP). Hij is bestuurslid en secretaris van het Innovatiepact Fryslan (IPF), bestuurslid van de Water Alliance en vervult bestuursrollen bij VNG en de G40.

Voorheen was hij bankier, public affairs professional en consultant.