Qsenz ontwikkelt meetsensor voor centraat

Meten in water is voor veel bedrijven en waterschappen al de standaard geworden, maar het meten en daardoor optimaliseren van de sliblijn is vaak nog een punt van aandacht.

Dit werd veroorzaakt doordat er nog geen betrouwbare metingen beschikbaar waren. Het online meten van het ingaande slib was al wel mogelijk, maar het meten in het centraat was een uitdaging en werd vaak met handmetingen uitgevoerd. Dit terwijl een online sturing een duidelijke optimalisatie en dus besparing kan opleveren. Mede door het gebruik van polymeren raken de sensoren snel vervuild en is er veel onderhoud nodig. Ook luchtbellen die ontstaan bij het centrifugeren van het slib zorgen voor onnauwkeurige meetresultaten. In samenwerking met GMB en RHDHV is Qsenz de uitdaging aangegaan om een sensor of meetsysteem te ontwikkelen die wel betrouwbaar en nauwkeurig in centraat kan meten.

SOLiSENZ

Na een periode van ontwikkeling en testen heeft Qsenz de SOLiSENZ ontwikkeld. In de SOLiSENZ worden de luchtbellen met behulp van een eigen ontwikkelde ultrasoon sample conditioning verwijderd en het systeem eventueel automatisch gereinigd. Dit in combinatie met een zeer korte contacttijd van het centraat in de SOLiSENZ zorgt dit voor een betrouwbare en nauwkeurige meting van TS en eventueel restpolymeer (Zeta potentiaal).

De ontwikkeling van de SOLiSENZ heeft voornamelijk plaatsgevonden op de RWZI Utrecht, waar dan ook al 4 SOLiSENZ systemen sinds mei dit jaar continu de centraatkwalitiet bewaken. De meetdata wordt hier ingelezen in het AquaSuiteMine programma van RHDHV waar de optimalisatie van de sliblijn plaats vindt. De meetresultaten van de afgelopen maanden hebben duidelijk gemaakt dat met de SOLiSENZ er aanzienlijke besparingen behaald kunnen worden. Het waterschap geeft al aan eigenlijk niet meer zonder de SOLiSENZ te kunnen en dat het systeem zich binnen een jaar terugverdient. 

Validering

Om er zeker van te zijn dat de SOLiSENZ in meerder verschillende centraat stromen betrouwbaar meet hebben zij de SOLiSENZ op meerdere zuiveringen gevalideerd. Hierbij werden er op meerdere dagen minimaal 20 handmonsters genomen welke werden vergeleken met de meetwaarde van de SOLiSENZ. Tijdens deze validatietesten werden correlaties behaald van 0,95 of hoger terwijl de TS waarde schommelde tussen de 250 en 3000 mg/ltr. Bij de introductie van de SOLiSENZ hebben diverse waterschappen aangegeven dat zij interesse hebben in deze oplossing wat heeft geleidt tot aanschaf of concrete interesse van meerdere waterschappen. Het doel is om de SOLiSENZ naast de waterschappen verder te promoten maar ook om deze in te zetten buiten Nederland.  

Bron: Qsenz