Veel vragen gaan verder dan de kennis van één bedrijf, één kennisinstelling of één cluster. Kennis van buitenaf is nodig om tot nieuwe producten, concepten en diensten te komen. Samenwerking loont.

Wat is eenvoudiger dan samenwerken in je eigen omgeving? Een blik op Noord-Nederland leert dat de regio op meerdere thema’s hoogwaardige kennis in huis heeft. Sterke clusters van bedrijven en kennisinstellingen zijn te vinden op het gebied van watertechnologie, healthy ageing, HTSM/ sensortechnologie, agrifood en energie.

Binnen de clusters richten bedrijven en kennisinstellingen zich op onderzoek en innovatie. Vaak in nauwe samenwerking met andere partijen binnen het cluster. Daarnaast zijn er aansprekende raakvlakken tússen de clusters. In populaire termen: crossovers. Het opent nieuwe deuren voor ontwikkeling van kennis en toepassingen. Een belangrijk deel van de innovatiekracht van het Noorden is juist op deze samenhang gebaseerd.

Dit inzicht is niet nieuw. De praktijk wijst al geruime tijd de weg. Veel aansprekende, innovatieve projecten zijn de afgelopen jaren gerealiseerd door samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheden uit verschillende clusters. Denk aan de wijk Noorderhoek in Leeuwarden. De realisatie van 232 duurzame woningen werd mogelijk door watertechnologie, sensortechnologie en kennis van energie te combineren. En er zijn veel meer voorbeelden. Nieuwe producten voor ziektebestrijding in aardappelteelt en melkveehouderij zijn ontwikkeld met kennis van agrifood, watertechnologie en sensortechnologie. Partijen uit het cluster healthy ageing en het cluster agrifood buigen zich over de toenemende vraag naar gezonder voedsel. Kennis op het gebied van watertechnologie en healthy ageing wordt gebruikt om reststoffen van medicijnen in drinkwater te voorkomen. De ontwikkeling van smart grids voor decentrale energievoorziening wordt mogelijk door kennis van partijen uit de clusters sensortechnologie en energie.

Het zijn slechts voorbeelden van aansprekende onderwerpen waarvoor in Noord-Nederland innovaties tot stand komen door de samenwerking tussen clusters. Maar ook landelijk zijn er dergelijke crossovers te maken door samenwerking tussen partijen. Nieuwsgierig naar de mogelijkheden voor samenwerking neem and contact op met ons.

De ontwikkeling van innovatieve crossovers is zo kansrijk dat het om meer support vraagt. Het is de reden waarom de clusterorganisaties de handen ineen hebben geslagen. Healthy Ageing Network Northern Netherlands, Water Alliance, Energy Valley en het agricluster Greenlincs (vertegenwoordigd door de NOM) werken hard aan de ontwikkeling van onderzoek en innovatie binnen de clusters. Om de raakvlakken tussen de clusters beter te exploiteren, trekken ze ook samen op. Bijvoorbeeld door bedrijven en kennisinstellingen in clusters gezamenlijk met elkaar in contact te brengen. Of door gerichte support voor ontwikkeling van kansrijke crossovers. Ook als het gaat om de belangenbehartiging richting Den Haag en Brussel, slaan ze de handen ineen. Ook voor hen geldt immers: samenwerking loont!

resize.asp-3